VAHTO - Vahvuusperustaisen tulevaisuuteen orientoivan ohjauksen kehittäminen
Ota yhteyttä

 Lapin yliopiston logo Lapin ammattikorkeakoulun logo  Lapin korkeakoulukonsernin logo