Urapalvelut
Uravalmennus
Kipinä-uravalmennus
Perhevapaalta työhön -valmennus
ProOsaaja - 45+ työnhakijoiden uravalmennus
Osaamo - 30+ työnhakijoiden uravalmennus
Duuni - nuorten vanhempien tulevaisuusvalmennus
Kansainvälisten työnhakijoiden uraohjaus
Osaamisella työelämään - Osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen (OSTE)