Älyä tunteet – ajattelun apukäsi (alakouluikäiset lapset) (2 op)

23.2.2022 0:00–12.10.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus antaa keinoja lasten mielen hyvinvoinnin ja tunne- ja itsesäätelytaitojen vahvistamiseen. Sen aikana tutustutaan Älyä tunteet -menetelmän kognitiiviseen viitekehykseen, kannustavaan sisäiseen puheeseen, lasten oireiluun ja lasten kanssa työskentelyssä huomioitaviin asioihin. Koulutus perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Koulutusmenetelminä ovat lyhyet alustukset, lyhytelokuvat, käytännön harjoitukset, toiminnalliset pienryhmä- ja parityöskentelyt.

Sisällöt: Keinoja auttaa lapsia säätelemään stressaavien tilanteiden nostattamia tunteita (mm. viha, pelko, jännitys, ahdistuneisuus, suru) ja toimimaan hyödyllisellä tavalla; Älyä tunteet – menetelmä ja kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehys; Menetelmän hyödyntäminen ja soveltaminen yksilö- ja ryhmätyössä; Kokemusten vaihto.

Koulutus sisältää 2 etäkoulutuspäivää ja yhteisen reflektiopäivän.

Kohderyhmä: Alakoulujen henkilöstö

Aikataulu: 23.2.2022, 16.3.2022 & 12.10.2022 klo 12-15, verkossa

Kouluttajat:
-Hanna-Leena Niemelä, sosiaalityöntekijä (YTM), AmO, kehittämispäällikkö Pesäpuu ry Jyväskylän toimipiste
-Christine Välivaara, VO, YTM, AmO, psykologi (PsM), työnohjaaja, kehittämispäällikkö Pesäpuu ry Jyväskylän toimipiste

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Koulutukseen ilmoittautuminen avautuu myöhemmin

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi