Koulutuskalenteri
 

Arjen pedagogiikan kehittäminen varhaiskasvatuksessa (5 op)

24.9.2021–10.12.2021 0:00–0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: 

Koulutus johdattaa osallistujat vastamaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukanaan tuomiin pedagogisiin kehittämishaasteisiin. Koulutuksessa osallistujat valitsevat omalle työlleen merkityksellisen pedagogisen kehittämistehtävän, jota työstetään 4 kuukauden ajan. Kyseessä on monimuotokoulutus, joka koostuu kahdesta lähitapaamisesta sekä niiden välissä pidettävistä vaiheistetuista etäohjaustapaamisista. Ensimmäisellä lähiopetuskerralla tutustutaan kehittävän työntutkimuksen malliin käyttäen omaa kehittämistehtävä teemaa konkreettisena keissinä. Toisella lähiopetuskerralla osallistujat esittelevät toisilleen omien kehittämistehtäviensä lopputuloksia. Henkilökohtaisissa etäohjaustapaamisissa seurataan projektin etenemistä suhteessa laadittuun suunnitelmaan, jota myös tarkennetaan tarvittaessa. Koulutus järjestetään Rovaniemellä.

Koulutuksen kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Aikataulu: 24.9.2021 & 10.12.2021 klo 9-15, Lapin yliopisto, luentosali 9 (Oikeustieteiden tiedekunta, C-siipi, 1. krs.)

Kouluttaja:
KT, LTO, Pekka Mertala. Mertalalla on laaja kokemus varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstön täydennyskouluttamisesta. Hän on julkaissut lukuisia mediakasvatusta, monilukutaitoa ja teknologian opetuskäyttöä käsitteleviä tieteellisiä artikkeleja sekä oppikirjatekstejä, ja on alan johtavia kansallisia asiantuntijoita.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi