Koulutukset
 

Digitaalinen osaaminen varhaiskasvatuksessa (5 op)

21.9.2023 9:00–16.11.2023 15:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus perehdyttää lasten digitaalisen osaamisen tukemisen pedagogisiin periaatteisiin ja käytännön menetelmiin. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat: Digitaalisen osaamisen jäsentäminen teknologia- ja mediakasvatuksen ja teknologiatuetun oppimisen teemojen kautta; Ohjelmoidut teknologiat & elektroninen askartelu; Kriittisen medialukutaidon tukeminen omien mediatekstien tuottamisen avulla; Oppimisprosessien näkyväksi tekeminen digitaalisen dokumentoinnin keinoin; Digitaalinen osaaminen ja varhaiskasvatuksen pedagogiset traditiot.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, 1 lähipäivän, kehittämisprojektin lapsiryhmässä, pienryhmäetätapaamisia, etäohjausta ja 1 etäpäivän käytäntöjen jakamiseksi. Kehittämisprojektissa integroidaan uudet sisällöt ja menetelmät omaan työhön vertaisten ja kouluttajan tuella ja tehdään multimediainen pedagoginen vinkkimateriaali; projektit ja vinkkimateriaalit jaetaan muille ja niistä kootaan digitaalisen osaamisen pedagogiikan tukimateriaalipaketti.


Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö

Aikataulu:
21.9.2023 klo 9-15, Lapin yliopisto (tila tarkentuu myöhemmin)
16.11.2023 klo 9-15, verkossa

Kouluttaja:
Pekka Mertala, KT, LTO, apulaisprofessori Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella. Mertala on alan johtavia kansallisia asiantuntijoita. Hänellä on laaja kokemus varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstön täydennyskouluttamisesta (n. 200 tilaisuutta) ja hän on julkaissut lukuisia mediakasvatusta, monilukutaitoa ja teknologian opetuskäyttöä käsitteleviä tieteellisiä artikkeleja sekä oppikirjatekstejä.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse. 

Haku:
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi