Eriyttäminen ja arviointi perusopetuksen matematiikassa (2 op)

9.10.2021 0:00–19.11.2021 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksessa paneudutaan opetussuunnitelman näkemyksiin oppilaiden matematiikan opetuksen eriyttämisestä ja monipuolisesta arvioinnista. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin eriyttämisen muotoihin ja materiaaleihin sekä sovelletaan niitä opettajien oman työn kontekstiin unohtamatta taitavien oppilaiden laadukkaaseen eriyttämiseen sopivia keinoja ja materiaaleja. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan opetussuunnitelman mukaisen arvioinnin luonteeseen sekä tavoitteiden mukaiseen toteutukseen. Koulutuksessa erityinen huomio on matematiikan oppimista tukevissa arviointimenetelmissä. Opettajia rohkaistaan kehittämään omia arviointikäytänteitään ja jakamaan sekä reflektoimaan niitä muiden opettajien kanssa.

Koulutusosio koostuu kolmesta 4 h tapaamiskerrasta Rovaniemellä Lapin yliopistolla sekä opettajan omaan työhön liittyvistä kurssitehtävistä.

Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö

Aikataulu: 
la 9.10.2021 klo 10-14, seminaarisali 103 (Kasvatustieteiden tiedekunta, D-siipi, 1. krs.)
pe 29.10.2021 klo 13-17, sali F4014 (Taiteiden tiedekunta, F-siipi, 4. krs.) 
pe 19.11.2021 klo 13-17, luentosali 21 (Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, A-siipi, 1. krs.)

Kouluttajat:
-Sari Harmoinen, KT, dosentti, luma-aineiden didaktiikan yliopistonlehtori, Oulun yliopisto
-Anna-Maija Partanen, KT, FM matematiikan didaktiikan yliopistonlehtori, Lapin yliopisto, kouluttajana lukuisissa opettajien täydennyskoulutuksissa eri asteilla, opettanut toiminnallista matematiikkaa varhaiskasvattajille Swasimaassa

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ 

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi