Koulutukset
 

Haastavat tunteet koulussa -työpaja peruskoulun henkilöstölle (1 op) VERKKOKOULUTUS

25.9.2023 0:00–27.9.2023 0:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Miten toimia ammatillisesti, kun oppilas — tai koulun aikuinen itse — kohtaa haastavia tunteita? Haastavat tunteet -koulutuksessa tutustutaan tunnesäätelyn opettamiseen ja haastavien tunteiden käsittelemiseen ja hallittuun ilmaisemiseen.  Koulutus toteutetaan kahden päivän verkkokoulutuksena peruskoulun henkilöstölle.
 
Koulutuksen jälkeen osallistuja: 

-
ymmärtää, mitä tunteet ovat ja miksi ne ovat tärkeitä oppimisen kannalta 
-
tietää, miten tukea oppilasta haastavissa tunteissa 
-
osaa opettaa kehon ja mielen viestien kuuntelua sekä tapoja säädellä tunteita 
-
ymmärtää, miten aikuisen omat tunnetaidot vaikuttavat oppilaan kohtaamiseen 
-
ymmärtää taidelähtöisen työskentelyn merkityksen lasten mielenterveyden vahvistajana 
-
innostuu käyttämään myös itselle uusia taidelähtöisiä menetelmiä omassa työssään lasten kanssa 

 

Kouluttajat: Mieli ry:n asiantuntijat


Kohderyhmät: Peruskoulun henkilöstö 

Aikataulu:
ma 25.9.2023 klo 13-16
ke 27.9.2023 klo 13-16

Koulutus järjestetään verkossa.

Haku:
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.


Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto p. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi