Hyvinvoiva opettaja (2 op) VERKKOKOULUTUS

18.1.2023 0:00–8.2.2023 0:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png

 

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Perusopetuksen henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa tavoitteena on antaa opettajille konkreettisia työvälineitä oman jaksamisensa tueksi, näkökulmia kuormittavissa tilanteissa toimimiseen ja välineitä stressinsäätelyyn. Tavoitteena on suunnata voimavaroja oikein työssäkuormituksen vähentämiseksi ja antaa avaimia pitkäkestoiseen työhyvinvointiin. 

Sisällöt:
- Nykytilanteen havainnoiminen: tähän hetkeen ja tilanteeseen pysähtyminen, työelämän ja vapaan yhteensovittamisen tasapaino, tulevaisuuden näkymät
- Työn kuormitustekijöiden ja voimavarojen tunnistaminen: lyhyt- ja pitkäkestoisten stressitekijöiden tunnistaminen, niiden stressitekijöiden tunnistaminen, joihin voi vaikuttaa, tiedostamattomien ilmiöiden tunnistaminen 
- Tavoitekuva, mitä jaksamiselta toivoo tulevaisuudessa: suunnitelmia ja konkreettisia vinkkejä miten tavoitteisiin päästään
- Työkalupakki: stressinsäätelykeinojen laajentaminen, työhön suhtautuminen ja voimavarojen jakaminen, yksilölliset stressinhallintakeinot rentoutuksesta ja palautumisen vahvistamisesta ahdistuksensäätelykeinoihin.

Koulutus sisältää kaksi verkossa toteutettavaa koulutuspäivää, aiheeseen virittävän ennakkotehtävän, keskusteluja, harjoituksia ja kirjalliseen itsereflektioon pohjautuvia tehtäviä.

Kouluttaja: Kouluttajana toimii Anna Lohman, työpsykologi (PsM), ekonomi (KTM), työnohjaaja (STOry) ja dialogis-systeeminen prosessikonsultti (koul.).


Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö


Aikataulu:
ke 18.1.2023 klo 9-15, Teams
ke 8.2.2023 klo 9-15, Teams

Kustannukset: 
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.


Haku: 
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ


Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi