Koulutukset
 

Kehitysvammaiset oppilaat ja ohjauksellinen tuki (2 op) VERKKOKOULUTUS

3.11.2022 0:00–8.11.2022 0:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png


Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa: 

Kehitysvammaiset oppilaat ja Elmeri-koulut riittävän tuen varmistajana (4 h):

- Kehitysvammaisten oppilaiden opiskelu perusopetuksessa oppiaineittain

tai toiminta-alueittain

- Kehitysvammaiset lapset ja nuoret sekä inkluusion mahdollisuudet

- Suomalainen laitoskoulujärjestelmä: Elmeri-koulut

- Toiminta-alueittain järjestettävä opetus käytännössä

- Kuntoutuksen ja opetuksen yhdistäminen arjessa

- Opettajan näkökulmia moniammatilliseen yhteistyöhön

Yhdessä eteenpäin – Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin monialainen ja ohjauksellinen tuki (4 h):
- Monialainen tuki lasten, huoltajien ja ammattilaisten rinnalla oppimisen ja koulunkäynnin tuen asioissa
- Toimivat menetelmät varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen käyttöön, konsultatiiviset työkäytänteet
- Yksittäisen lapsen tai lapsiryhmien, työyhteisön, kunnan tai alueen tukeminen 
- Vaativa konsultaatio, yhteistyöllä ratkaisuja erityisen vaativiin koulukäynnin tilanteisiin.

Koulutus koostuu kahdesta verkkokoulutuspäivästä sekä itsenäisesti ja omassa työssä suoritettavista oppimistehtävistä.

Kohderyhmä:
Esi- ja perusopetuksen henkilöstö

Kouluttajat:
Sanna Mutikainen, rehtori, Honkalammen koulu 
Outi Juurikainen, erityisluokanopettaja, Honkalammen koulu 
Aino Äikäs, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto 
Maria Laiho, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 
Anuliisa Kemppainen, ohjaava perhetyön asiantuntija, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 

Aikataulu:
3.11.2022 klo 12-16
Kehitysvammaiset oppilaat ja Elmeri-koulut/ Sanna Mutikainen, Outi Juurikainen & Aino Äikäs

8.11.2022 klo 12-16
Yhdessä eteenpäin – Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin monialainen ja ohjauksellinen tuki / Maria Laiho ja Anuliisa Kemppainen


Haku:
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse. Peruuttamatta jätetystä koulutuspaikasta peritään 80 euron maksu.


Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto p. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi