Koulutukset
 

Kielenelvytyksen pedagogiikkaa saamen kielen kontekstissa (5 op) VERKKOKOULUTUS

16.11.2023 0:00–14.12.2023 0:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png

 

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus syventää osallistujien tietoutta saamen kielten kielenelvytyksen pedagogiikasta. Koulutuksen sisällöt:
- Kielipesäpedagogiikka
- Monikielisyys koulussa
- Saamen kielten tilanne
- Kieliympäristöjen ja kieliasenteiden vahvistaminen

Koulutusosio sisältää kaksi koulutuspäivää, ennakkotehtävän sekä laajemman kehittämistehtävän (sisältäen ohjausta ja välitapaamisia verkossa). 

Kouluttajat:
Pigga Keskitalo, Erika Sarivaara,
Rauni Äärelä-Vihriälä, Annika Pasanen ja Inker-Anni Linkola-Aikio 

Kohderyhmät: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajat ja henkilöstö Suomessa, erityisesti saamen kielten kontekstissa 


Aikataulu:

to 16.11.2023 klo 15-18:45
* Aloitus (Pigga Keskitalo ja Erika Sarivaara)
* Saamen kielten tilanne (Annika Pasanen)
* Monikielisyys koulussa (Annika Pasanen)                     

ma 20.11.2023 klo 15-18:45
* Aloitus (Pigga Keskitalo ja Erika Sarivaara)
* Kieliympäristöjen ja kieliasenteiden vahvistaminen (Inker-Anni Linkola-Aikio)
* Kielipesäpedagogiikka (Rauni Äärelä-Vihriälä)

to 14.12.2023 klo 15-18:45
Loppuseminaari (Pigga Keskitalo ja Erika Sarivaara)

 Väliohjaukset:
to 7.12.2023 klo 15-17
ma 11.12.2023 klo 15-17Ilmoittautuminen: 
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen TÄSTÄ.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Kielenelvytyksen pedagogiikkaa saamen kielen kontekstissa (5 op) -koulutus on osa Saamelaistietoutta ja saamelaispedagogiikkaa (15 op) -opintokokonaisuutta, johon kuuluu kolme koulutusosiota. Kaikkiin osioihin ilmoittaudutaan erikseen: 
1. Saamelaistietous (5 op), 17.2.2023 alkaen. Koulutus on päättynyt. 
2. Saamelaispedagogiikka (5 op), 15.9.2023 alkaen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen TÄSTÄ
3. Kielenelvytyksen pedagogiikkaa saamen kielen kontekstissa (5 op), 16.11.2023 alkaen.


Lisätiedot:

Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto p. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi