Matikkaa tutkien ja toimien (3 op)

3.11.2021–30.11.2021 0:00–0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutuksessa tarkastellaan lapsen matemaattisen ajattelun kehittymistä sekä sen tukemista erityisesti varhaiskasvatuksen kontekstissa. Koulutuksen keskeiset sisällöt: Matemaattisen ajattelun kehittyminen ja sen tukeminen (mm. lukukäsite, lukumäärä, numeromerkintä, lukujonotaidot, luokittelu, vertailu, sarjallisuus, toiminnalliset laskutoimitukset, muodot, matemaattinen peruskäsitteistö); Matematiikan havainnollistamisen välineet; Matemaattiset pelit ja sovellukset; Soveltuvan materiaalin työstäminen ja hyvien käytänteiden jakaminen.

Koulutus järjestetään Rovaniemellä työpajatyyppisenä työskentelynä kahtena lähipäivänä. Koulutuksen teoria osuudessa kouluttajana toimii yksi kouluttaja ja toisena koulutuspäivänä rinnakkaisia työpajoja ohjaa samanaikaisesti kaksi kouluttajaa. Välitehtävänä on oman työtavan ja materiaalin toteutus ja sen jakaminen toisessa koulutuspäivässä.
Kouluttajina toimivat Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri Tervaväylän asiantuntijat ohjaava opettaja Miia Kareisto ja montessori-ohjaaja Kristiina Koukkari.

Kohderyhmä: Ensisijaisena kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilöstö.

Aikataulu:
3.11.2021 klo 12–17, kouluttajana Miia Kareisto.
30.11.2021 klo 12–17, kouluttajina Kristiina Koukkari ja Miia Kareisto.
Opetuspaikka: Lapin yliopisto, yliopistonkatu 8, Rovaniemi, seminaarisali 103 (Kasvatustieteiden tiedekunta, D-siipi, 1. krs.)


Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Koulutukseen ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi