Monilukutaitoa peruskoululaisille! (2 op) VERKKOKOULUTUS

10.11.2022–24.11.2022 9:00–15:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

On helppoa vastata kysymykseen ”ovatko oppilaasi lukutaitoisia?”. Vastaaminen kysymykseen ”ovatko oppilaasi monilukutaitoisia?” on sen sijaan vaikeampaa.

Monilukutaito on yksi digitalisoituvien yhteiskuntien keskeisistä osaamisvaatimuksista, josta puhutaan myös uutena kansalaistaitona. Monilukutaito on kirjattu näkyvästi suomalaista perusopetusta ja lukiokoulutusta ohjaaviin valtakunnallisiin opetussuunnitelmiin. Lasten ja nuorten monilukutaidon edistäminen on entistä voimallisemmin kaikkien opettajien tehtävä, oppiaineeseen katsomatta. Koulutuksessa tutustutaan siihen, millaisesta taidosta on kyse, kun puhutaan monilukutaidosta ja miten opettaja voi edistää lasten ja nuorten monilukutaidon kehittymistä. Koulutus järjestetään verkkotyöskentelynä ja siihen sisältyy kaksi webinaaripäivää (12 h), harjoituksia ja itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö

Aikataulu: 10.11.2022 ja 24.11.2022 klo 9-15, verkossa

Kouluttaja:
Janne Väätäjä, KM, tohtorikoulutettava, Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Janne toimii projektikoordinaattorina HOHTO (Erityispedagogisen osaamisen ja digitaalisten ohjaustaitojen vahvistaminen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi) -hankkeessa. Hänen tutkimusintressejään ovat mm. digipedagogiikka, opettajankoulutus ja opettajan ammatillinen kehittyminen.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu mukaan koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi