Musa tuntuu! Musiikillinen tunne- ja vuorovaikutusleikki (3 op)

4.10.2022 0:00–3.11.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Musiikki tuntuu sydämessä ja välittää tunteita. Se antaa struktuuria toimintaan, rauhoittaa, energisoi, lohduttaa tai riemastuttaa. Se toimii yhteisenä kielenä antaen siivet kohtaamisille ja vuorovaikutukselle, tunneilmaisulle ja tunteiden käsittelylle. Koulutuksen aikana kohotetaan yhdessä ”tunnesarvet” ja herkistytään kuuntelemaan musiikkia uusin korvin, löytäen uusia tunnelmia, tunnetiloja, maisemia ja tarinoita. Vuorovaikutusleikin erilaisia muotoja ja työtapoja lähestytään musiikin peruselementtejä tunnistaen ja hyödyntäen – leikin, liikkeen, äänimaisemien, soiton, kuvantekemisen, kosketuksen, draaman ja tarinankerronnan keinoin. Osallistujat saavat musiikillisia ja toiminnallisia työkaluja tunnetaitotyöskentelyyn, luovaan yhteistoimintaan ja ilmaisuun. Koulutus antaa myös rohkeutta omaan musiikilliseen ilmaisuun sekä musiikin pedagogiseen käyttöön musiikillisesta kokemuksesta riippumatta.

Koulutus sisältää kaksi lähikoulutuspäivää Rovaniemellä Lapin yliopistolla.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Aikataulu: 4.10.2022 ja 3.11.2022, Lapin yliopisto. Aika ja paikka tarkentuvat myöhemmin.

Kouluttaja:
Minna Lappalainen (Laulau Oy), lastenmusiikintekijä, muusikko ja musiikkikasvattaja, joka on kouluttanut tuhansia suomalaisia kasvatus- ja kuntoutusalan ammattilaisia musiikillisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöön. Lappalainen kehittää myös menetelmiä yhteistyössä menetelmäkäyttäjien ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa sekä tuottaa näihin liittyviä materiaaleja.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku:
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi