Musiikkikasvatusta värisoinnuin ja eläinkuvanuotein (2 op)

8.10.2021 0:00–9.11.2021 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus perehdyttää uusiin, Suomessa kehitettyihin musiikin opetus- ja käyttömenetelmiin, värisointuihin ja eläinkuvanuotteihin. Se edistää musiikin tasavertaista saatavuutta kouluttamalla käyttämään helposti omaksuttavia tapoja opettaa ja käyttää musiikkia hyvinvointia edistävissä tehtävissä osana päiväkotien ja koulujen arkea. Koulutuksessa tutustutaan myös Eläinkuvanuotit- ja Värisoinnut- menetelmien perusteisiin ja pedagogiseen käyttöön sekä opastetaan kehittämään myös itsenäisesti musiikin käyttömateriaalia. Kuvanuotit ja värisoinnut tarjoavat innostavia virikkeitä oppiainerajat ylittävään luovaan toimintaan. Osallistujien yksilöllisiä taitoja hyödyntäen pohditaan mahdollisuuksia sana- ja kuvataiteen sisältöjen yhdistämiseen musiikkiin. Magneettinuottien ja digitaalimateriaalin avulla tutustutaan oman musiikin tekemiseen.

Koulutus sisältää 2 lähipäivää (12 h) Rovaniemellä Lapin yliopistolla ja oppimistehtäviä.

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Aikataulu: 8.10.2021 klo 9-15 & 9.11.2021 klo 12-18 (Huom! Ensimmäisen koulutuspäivän ajankohta muuttunut)

Opetuspaikka
: Musiikin tilat F00MU (Taiteiden tiedekunta, F-siipi, kellarikerros)

Kouluttaja:
Hannu Annala, musiikkikouluttaja, muusikko, oppikirjailija ja soitonopettaja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Laaja kokemus varhaiskasvattajien, esikoulun- ja luokanopettajien ja aloille opiskelevien kouluttamisesta. Kehittänyt suurta suosiota saavuttaneet menetelmät Eläinkuvanuotit ja Värisoinnut.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi