Polveilevat polut – vaativa tuki (4 op)

5.10.2022 0:00–14.12.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:
Erityisesti monitarpeisten ja vaativaa tukea tarvitsevien lasten kanssa työskenteleville suunnattu koulutus vahvistaa monipuolisesti osaamista vaativaan tukeen liittyen. Keskeiset sisällöt:

1) Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
- milloin oppilas hyötyy toiminta-alueittaisesta opetuksesta Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
- kenelle toiminta-alueittaista opetusta
- normeja ja lainsäädäntöä
- moniammatillinen yhteistyö onnistumisen ytimessä
- pedagogisia ratkaisuja, oppimisen tavoitteita ja arviointia

Koulutuksen keskiössä hyvinvoiva oppilas – hyvinvoiva työntekijä


2) Sijoitetut oppilaat ja kouluakäymättömyys
- monialainen yhteistyö

lainsäädäntö ja tiedonsiirto – oikeudet, vastuut ja velvollisuudet
oppimisen ja koulunkäynnin tuki – joustavat menetelmät
vaativa tuki – vaativa konsultaatio

3) Hyvinvoiva ja turvallinen koulu
- rakentavat ratkaisut – keinoja puuttumiseen
- koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri luottamuksen rakentajana
- haastavat tilanteet - opetuksen järjestäjän, opetushenkilöstön, oppilaan ja huoltajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

4) Haastavat tilanteet – keinoja ennaltaehkäisyyn ja muutokseen
- kasvatuksellinen kuntoutus haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä
miten ja miksi oppilas haastaa, tarttuvat tunteet, stressin merkitys kohtaamisessa, yhteisten toimintamallien merkitys
- koululaisen hyvän päivän ainekset: haastavista tilanteista voimavarojen ja vahvuuksien löytämiseen, apukeinoja lapsen myönteisen käyttäytymisen tukemiseen

 Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä Rovaniemellä Lapin yliopistolla sekä neljästä puolen päivän etäkoulutuksesta ja oppimistehtävistä.

Kohderyhmä:
Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen henkilöstö, joka työskentelee monitarpeisten ja vaativan tuen lasten ja nuorten kanssa

Aikataulu:
5.10.2022 klo 12.30-17 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus/ Anna-Kaisa Sipilä (Lapin yliopisto, Alkuopetuksen luokka 112, kasvatustieteiden tiedekunta, 2. kerros)
13.10.2022 klo 13.30-16 Sijoitetut oppilaat/ Maria Laiho ja Anuliisa Kemppainen (Teams)
2.11.2022 klo 13.30-16 Kouluakäymättömyys/ Maria Laiho ja Anuliisa Kemppainen (Teams)
15.11.2022 klo 13.30-16 Hyvinvoiva ja turvallinen koulu/ Maria Laiho (Teams)
23.11.2022 klo 12.30-17 Haastavat tilanteet – keinoja ennaltaehkäisyyn ja muutokseen/ Anna-Kaisa Sipilä (Lapin yliopisto, seminaarisali 103, kasvatustieteiden tiedekunta, 1. kerros)
14.12.2022 klo 13.30-16 Välitehtävän purku ja reflektointi/ Anna-Kaisa Sipilä ja Riikka Pesonen (Teams)

Kouluttajat:
Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin asiantuntijat:
Anna-Kaisa Sipilä, ohjaava opettaja, KT, erityisopettaja, psykoterapeutti (YET)
Maria Laiho, ohjaava opettaja, KM, erityisluokanopettaja, psykologian opettaja
Anuliisa Kemppainen, Ohjaava perhetyön asiantuntija, sosionomi (ylempi amk), kasvatustieteen kandidaatti
Riikka Pesonen, konsultoiva ohjaaja, sosiaalikasvattaja, sosionomi, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja

Kustannukset: 
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: 
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi