Rehtorit kouluyhteisön kehittämistyön promoottoreina (4 op)

6.10.2021–28.10.2021 0:00–0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Kehittyvä koulu, opettaja ja johtaminen kulkevat rinta rinnan. Kehittämistyö perustuu tarvelähtöisyyteen, uuteen tutkimustietoon ja muuttuneisiin normeihin sekä tilanneanalyysiin. Harvoin muutosprosessit onnistuvat vain tiedolla johtamisen varassa. Strategiat laaditaan, mutta ne eivät aina jalkaudu. Oleellinen muutoksen käynnistävä voima on kokemuksellisuuden kytkeminen analyysiin, tavoitteiden asetteluun ja johtamiseen. Sen huomioiminen edellyttää vuorovaikutustaitoja ja yhteisöllistä työskentelyä. Johtaminen muuttuu dialogisemmaksi ja esimiehen on tiedostettava dialogin ja monologin paikat. Yksi johtamistyyli ei myöskään sovellu kaikkeen.

Koulutus toteutetaan 3 lähipäivänä, jotka perustuvat fasilitoituihin dialogeihin. Koulutus mahdollistaa ja tukee opettajien kehittymissuunnitelmien laadintaa ja käyttöönottoa. Osallistujat työstävät strategista näkemystään kohti yhteisöllistä jakamista vertaisoppimisen ja yhdessä ajattelun kautta.

Kohderyhmä: Rehtorit

Aikataulu:
6.10.2021, 7.10.2021 ja 28.10.2021, Lapin yliopisto.
Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.


Kouluttajat:
- Heikki Ervast, KM, rehtori, kouluttaja, yrittäjä, dialogien fasilitaattori, perehtynyt johtamisen dialogeihin
- Jukka Hakola, KM, verkostokoordinaattori, työnohjaaja, yrittäjä, erikoistunut ennakointidialogiseen lähestymistapaan
- Marja-Riitta Kotilainen, KT, ollut ArkTOP-hankkeen projektipäällikkönä mukana kehittämässä opettajien ammatillisen kehittymisen kehittymissuunnitelmamallia, laaja kokemus kouluttajana eri asteilla.

Kustannukset:

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi