Koulutukset
 

Saamelaispedagogiikka (5 op) VERKKOKOULUTUS

15.9.2023 0:00–31.10.2023 0:00


181404_oph_rahoittaa_rgb.png

 

 

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus syventää osallistujien tietoutta saamelaispedagogiikasta. Koulutuksen sisällöt ovat:

- Saamelaispedagogiikan perusteet
- Ops:n tavoitteet ja saamen kieli
- Pedagogisia ja didaktisia näkökulmia saamen kielen ja saamenkieliseen opetukseen
- Kielitietoisuus ja koulun arki
- Kirjallisuus ja tarinallisuus saamen kielen ja saamenkielisessä opetuksessa
- Yhteisöllisyys saamelaisessa varhaiskasvatuksessa
Lukemaan ja kirjoittamaan sekä omaan tuottamiseen innostaminenKoulutusosio sisältää kaksi koulutuspäivää, ennakkotehtävän sekä laajemman kehittämistehtävän (sisältäen ohjausta ja välitapaamisia verkossa). 


Kohderyhmät
: Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajat ja henkilöstö Suomessa


Kouluttajat:
Pigga Keskitalo, Erika Sarivaara, Rauna-Rahko-Ravantti, Hanna Helander, Marikaisa Laiti ja Johanna Pentikäinen. 

Aikataulu:

pe 15.9.2023 klo 15-19
* Aloitus (Pigga Keskitalo ja Erika Sarivaara)
* Saamelaisopetuksen peruspiirteet Suomen kontekstissa (Rauna Rahko-Ravantti) 
* Saamelainen varhaiskasvatus erityisesti Suomen kontekstissa (Marikaisa Laiti)
* Kirjoittamisen opetus ja lukemaan innostaminen erityisesti vähemmistö- ja uhanalaistenkielten kontekstissa, osa 1 (Johanna Pentikäinen)

pe 6.10.2023 klo 15-19
* Aloitus ja keskustelua (Pigga Keskitalo ja Erika Sarivaara)
* Karvin selvitys ja muut arvioinnit (Erika Sarivaara)
* Tarinankerronta opetuksessa (Hanna Helander)
* Kirjoittamisen opetus ja lukemaan innostaminen erityisesti vähemmistö- ja uhanalaistenkielten kontekstissa, osa 2 (Johanna Pentikäinen)

ti 31.10.2023 klo 15-18.45
Loppuseminaari (Pigga Keskitalo, Erika Sarivaara ja Johanna Pentikäinen)

Väliohjausta saatavilla:
ma 2.10.2023 klo 15-18.45
ke 25.10.2023 klo 15-18.45

Ilmoittautuminen: 
Ilmoittaudu mukaan koulutukseen TÄSTÄ

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Saamelaispedagogiikka (5 op) -koulutus on osa Saamelaistietoutta ja saamelaispedagogiikkaa (15 op) -opintokokonaisuutta, johon kuuluu kolme koulutusosiota. Kaikkiin osioihin ilmoittaudutaan erikseen: 
1. Saamelaistietous (5 op), 17.2.2023 alkaen. Koulutus onpäättynyt. 
2. Saamelaispedagogiikka (5 op), 15.9.2023 alkaen. 
3. Kielenelvytyksen pedagogiikkaa saamen kielen kontekstissa (5 op), 16.11.2023 alkaen. Lisätietoja ja ilmoittautuminen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto p. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi