Toimiva koulu - työkaluja vuorovaikutuksen kehittämiseen (2 op) VERKKOKOULUTUS

17.1.2023 11:30–31.1.2023 15:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus tarjoaa työkaluja tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen koulussa. Koulutus perustuu sosioemotionaalisen oppimisen viitekehykseen, Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin ja tunneälytutkimukseen. Sisällöt ovat: Kartta vuorovaikutuksen maastoon – viitekehyksenä Gordonin käyttäytymisen ikkuna -malli; Opettajan tunneymmärrys ja tunnetaidot – suhteessa itseen ja toisiin; Kuuntelun taidot, erityisesti aktiivinen kuuntelu; Rakentava puhe, ongelmaan tarttumisen taidot ja vastustuksen vastaanottaminen. Koulutus sisältää 2 webinaaripäivää (12 h), joiden sisällöt kohdennetaan ennakkotehtävien perusteella osallistujien tarpeiden ja työstä kumpuavien vuorovaikutushaasteiden pohjalta. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, tieto-osioita, pari- ja pienryhmätyöskentelyä ja itsenäisiä omassa työssä sovellettavia oppimistehtäviä, jotka tukevat taitojen käyttöä ja niiden oppimista sekä kattavan lukuvinkki ja -linkkilistan.

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena.

Kohderyhmä: Perusopetuksen henkilöstö

Aikataulu: 17.1.2023 klo 11.30-15.00 ja 31.1.2023 klo 11.30-15.00, verkkokoulutus

Kouluttajat:
Ulla Klemola, LiT, liikunnanopettaja, voimavarakeskeinen työnohjaaja, opinto-ohjaaja, Gordonin toimivat ihmissuhteet -kurssien kouluttaja, väitöskirja v. 2009 aiheesta Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus ja oppiminen opettajankoulutuksessa.

Kustannukset:
Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku:
Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Annika Tuomisto P. 040 484 4121
Projektipäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
etunimi.sukunimi@ulapland.fi