Työkaluja säveltämisen pedagogiikan ja musiikin etäopetuksen tueksi (3 op) VERKKOKOULUTUS

21.9.2021 0:00–16.3.2022 0:00


Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta

Keskeiset sisällöt ja toteuttamistapa:

Koulutus perehdyttää osallistujan säveltämisen pedagogiikkaan ja musiikin opettamiseen etänä. Verkkokoulutus sisältää 4 koulutuspäivää (24 h) sekä väli- ja oppimistehtäviä. Koulutus koostuu kahdesta osiosta:

Ensimmäisessä osiossa tutustutaan säveltämisen pedagogiikkaan itse aktiivisesti materiaalia tuottaen ja saadaan pedagogisia työvälineitä oppilaiden sävellyttämisen ohjaamiseen luokilla 1.-9. Sisällöt: Äänten tutkiskelu osana sävellyttämistä; Matalankynnyksen sävellyttämisharjoitukset; Sanoitusten tekemisen ohjaaminen; Teknologisia sovelluksia esim. garageband, bandlab.

Toisessa osiossa perehdytään etäopetukseen ja TVT:n hyödyntämiseen säveltämisessä. Sisällöt: Etäyhteys ja -opetus musiikinopetuksen näkökulmasta: ongelmat ja mahdollisuudet?; Verkko-opetuksen työkalut; Verkkokurssin järjestäminen; Verkkokokous, kuva ja ääni; Tieto- ja viestintätekniikka säveltämisen pedagogisena työkaluna.  

Kohderyhmä: Perusopetuksen opettajat

Aikataulu:
21.9.2021 & 5.10.2021 klo 13-15.30, verkossa, kouluttajana Eveliina Nikali
11.10.2021 & 1.11.2021 klo 13-15.30, verkossa, kouluttajana Matti Ruippo (Huom! koulutuspäivät ovat muuttuneet)
16.11.2021 klo 13-15.30, verkossa, kouluttajana Eveliina Nikali
10.1.2022 & 31.1.2022 klo 13-15.30, verkossa, kouluttajana Matti Ruippo (Huom! koulutuspäivät ovat muuttuneet)
16.3.2022 klo 13-15.30, verkossa, kouluttajana Eveliina Nikali

Kouluttajat:
-Matti Ruippo on työskennellyt musiikkiteknologian lehtorina TAMKissa vuodesta 2014. Musiikkiteknisten aineiden lisäksi hän opettaa musiikkikasvatusteknologiaa, mobiilia musiikin oppimista ja musiikin verkko-opetuksen pedagogiikkaa. Matti Ruippo on musiikin etäopetuksen pioneeri. Hän aloitti ensimmäisen musiikin etäopetuksen projektinsa 1995. Musiikin lisensiaatintyö (2015) käsitteli musiikin verkko-opetusta.

-Eveliina Nikali, KL, musiikinopettaja, luokanopettaja, lastentarhanopettaja. Eveliinan kiinnostuksen kohteena on monitasoinen sävellyttäminen luokilla 1.-6. Hän on kehittänyt luokanopettajakoulutukseen ruohonjuuritasolta lähtevää sävellyttämisen opetusta sekä toiminut OPH:n Säveltämisen pedagogiikka hankkeessa kouluttajana vuosina 2016-2020.

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa ja opetuksen osalta maksutonta, muista kuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku: Ilmoittaudu koulutukseen TÄSTÄ

Lisätiedot:
Koulutuspäällikkö Katja Norvapalo P. 040 484 4185
Koulutussihteeri Tarja Tuisku P. 040 484 4136
Suunnittelija Satu Narkaus P. 040 831 6808
etunimi.sukunimi@ulapland.fi