Koulutus- ja tapahtumakalenteri
 
Kopio TYSO 6-markkinointi (Esitys (169)).png

Työyhteisösovittelijakoulutus 15 op

16.10.2023 0:00–8.11.2024 0:00


Suosittu työyhteisösovittelijakoulutus käynnistyy syksyllä 2023! Ilmoittaudu mukaan!

Työyhteisöjen ratkaisemattomat ristiriidat vievät aikaa ja energiaa ja vaikuttavat kielteisesti koko työyhteisön ilmapiiriin. Työyhteisösovittelu on tehokas työkalu tarttua ihmisten välisiin konflikteihin rohkeasti ja rakentavasti.  Sen tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työntekijöiden vuorovaikutustaitoja, palauttaa työyhteisön työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Sovittelu toimii myös ennaltaehkäisevästi, sillä se luo konfliktin hallinnan osaamista työyhteisöön. Koulutettu sovittelija ohjaa sovitteluprosessia dialogisin ja ratkaisukeskeisin menetelmin.

Katso lyhyt video, jossa yksi pääkouluttaja, Saara Remes kertoo mitä työyhteisösovittelu on. Linkki videoon.

SISÄLTÖ:

Tässä koulutusohjelmassa perehdytään työyhteisösovittelun perusteisiin, teoriapohjaan, sovittelua tukeviin menetelmiin, sovellettavaan lainsäädäntöön ja sovittelijan rooliin konfliktissa. Koulutuksessa harjoitellaan sovittelua kokeneiden työyhteisösovittelijoiden johdolla sovittelun eri vaiheissa ja tutustutaan työyhteisösovittelun erilaisiin sovelluksiin eri organisaatioissa. Koulutus antaa valmiudet toimia työyhteisösovittelijana ja pohjaa rakentaa organisaatioihin soveltuvia työyhteisösovittelun malleja.

Koulutuksen sisällöt 2023-2024:

  1. Johdanto työyhteisösovitteluun, 2 op (verkko-opintoina joustavasti): 16.10.2023-30.11.2023
  2. Työyhteisösovittelun käytännöt, 4 op: 16.-17.11.2023, sekä verkkoluento sovittelun lainsäädännöstä 14.12.2023 (3-4h)
  3. Sovittelijan taidot ja työkalut, 6 op: 11.-12.1.2024 ja 9.2.2024
  4. Työyhteisösovittelu organisaatioissa 2 op: kevät 2024
  5. Vertaisryhmätyöskentely 1 op: kevät - syksy 2024
  6. Koulutuksen päätöspäivät 7.-8.11.2024

KENELLE?

Koulutus soveltuu mm. johto- ja esimiestehtävissä toimiville, työelämän kehittäjille, työnohjaajille, HR-asiantuntijoille, suunnittelijoille, työterveyshuollon henkilöstölle, työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille, henkilöstökonsulteille sekä muille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa ja välineitä työelämän ristiriitatilanteiden kohtaamiseen ja rakentavaan käsittelyyn.

MITEN?

Koulutus toteutetaan monimuotoisesti ja se sisältää sekä verkko-opiskeluja että lähipäiviä. Kaikkiin lähipäiviin on kuitenkin mahdollista osallistua myös etänä.  Koulutus alkaa verkkopohjaisella johdantojaksolla 16.10.2023. Verkko-opinnot voi aloittaa myös myöhemmin joustavasti.

Koulutusohjelma sisältää koulutuspäiviä (10 kpl) ja koulutuspäivien aikana toteutettavia sovitteluharjoituksia, kirjallisuuteen perehtymistä ja koulutusteemoihin liittyviä tehtäviä, harjoittelun suorittamista (oma sovittelucase joko yksin, parin tai kokeneen sovittelijan rinnalla) ja sen raportoinnin sekä vertaisryhmätapaamisia, jotka tukevat sovittelijana kasvamista ja oman harjoittelucasen edistämistä.

KOULUTTAJAT:

Kouluttajina toimivat kokeneet työyhteisösovittelun asiantuntijat:

  • Pia Lappalainen, Työyhteisön konfliktinhallinnan dosentti, TkT, työyhteisösovittelija, Aalto University Executive Education (Aalto EE)
  • Saara Remes, KM, työ- ja organisaatiopsykologiaan erikoistunut ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmentaja ja työyhteisösovittelija, Work Design Oy
  • Seppo Mäki, valmentaja, kouluttaja, sovittelija, Vidi Oy
  • Maria Jauhiainen, työsuhdelakimies, Insinööriliitto

Oheisesta linkistä pääset tutustumaan yhden pääkouluttajan, Saara Remeksen ajatuksiin työyhteisösovittelusta ja koulutuksesta: linkki videoon.

HINTA:

Työyhteisösovittelukoulutus 15 op: osallistumismaksu 2950€ (+ 24% ALV)

ILMOITTAUTUMINEN:

Voit ilmoittautua koulutukseen tästä! Ilmoittautuminen koulutukseen 15.9.2023 mennessä.

PERUUTUSEHDOT:


Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Estyneen ilmoittautuneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

Mikäli kuitenkin joudut perumaan ilmoittautumisesi, tulee se tehdä ennen ilmoittautumisajankohdan 15.9.2023 päättymistä. Mahdollisista perumisesta tulee ilmoittaa sähköpostilla koulutuksen suunnittelijalle (inga.koskitalo@ulapland.fi).

Viimeisen ilmoittautumisajankohdan 15.9.2023 jälkeen peruutettaessa tai kokonaan peruuttamatta jättäessä perimme täyden osallistumismaksun. 15.9.2023 jälkeen perumisen voi tehdä lääkärintodistuksella. Viimeisen ilmoittautumisajankohdan jälkeen tehdyistä peruutuksista pidätetään 30€ käsittelymaksu.

Koulutus toteutuu, mikäli osallistujia on riittävästi. Tilanne tarkistetaan 15.9.2023. Mikäli ryhmä ei täyty, maksut palautetaan kokonaan.

LISÄTIEDOT:

koulutuspäällikkö Mirja Kontiosalo, p. 040 6598 402
kehittämisen asiantuntija Heli Alaräisänen, p. 040 4844 393
suunnittelija Inga Koskitalo, p. 040 6598 049
sähköpostit: etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Varaamme oikeudet koulutusohjelman muutoksiin.