Koulutus- ja tapahtumakalenteri
 

Työyhteisösovittelijakoulutus 15 op

15.10.2021–31.12.2022 9:00–9:00


Suosittu työyhteisösovittelun koulutusohjelmamme käynnistyy syksyllä 2021! Ilmoittaudu mukaan!

Työyhteisösovittelu on tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Sen tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työntekijöiden vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Sovittelu toimii myös ennaltaehkäisevästi, sillä se luo konfliktin hallinnan osaamista työyhteisöön. Koulutettu sovittelija ohjaa prosessia, osittain ratkaisukeskeisillä menetelmillä. Tavoitteena on, että lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Sovittelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi sekä luoda ilmapiiri, joka sallii tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun.

SISÄLTÖ

Tässä koulutusohjelmassa perehdytään työyhteisösovittelun perusteisiin, teoriapohjaan ja sovellettavaan lainsäädäntöön, harjoitellaan sovittelua kokeneiden työyhteisösovittelijoiden johdolla ja tutustutaan työyhteisösovittelun erilaisiin sovelluksiin eri organisaatioissa. Koulutus antaa valmiudet toimia työyhteisösovittelijana ja pohjaa rakentaa organisaatioihin soveltuvia työyhteisösovittelun malleja.

Koulutuksen sisältö

1. Johdanto työyhteisösovitteluun, 2 op (verkko-opintoina joustavasti): 15.10.-15.11.2021
2. Työyhteisösovittelun käytännöt, 4 op: 18.-19.11.2021 sekä verkkoluento sovittelun lainsäädännöstä
3. Sovittelijan taidot ja työkalut, 6 op: 13.-14.1.2022, 
4. Työyhteisösovittelu organisaatioissa 2 op: syksy 2022
5. Vertaisryhmätyöskentely 1 op: kevät - syksy 2022

Aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

 

KENELLE?
Koulutus soveltuu mm. johto- ja esimiestehtävissä toimiville, työelämän kehittäjille, HR-asiantuntijoille, suunnittelijoille, työterveyshuollon henkilöstölle, työsuojeluvaltuutetuille, luottamusmiehille, henkilöstökonsulteille sekä muille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoa ja välineitä työelämän ristiriitatilanteiden kohtaamiseen ja rakentavaan käsittelyyn.

 
MITEN?

Koulutus alkaa verkkopohjaisella johdantojaksolla 15.10.2021. Verkko-opinnot voi aloittaa myös myöhemmin. Koulutusohjelma sisältää:
- Lähipäiviä 8 kpl
- Verkko-opiskelua
- Pienryhmätyöskentelyä ja sovitteluharjoituksia
- Kirjallisuuteen perehtymistä
- Koulutusteemoihin liittyviä tehtäviä
- Oman sovittelucasen ja sen raportoinnin
- Vertaisryhmätapaamisia

HINTA:

Työyhteisösovittelukoulutus 15 op: osallistumismaksu 2 850€ (+ 24% ALV)
Hinta sisältää yhden lisäosallistujan samasta organisaatiosta johdanto-osioon ja päätöspäivään. Itsenäiset ammatinharjoittajat voivat kutsua valitsemansa yhteistyökumppanin.


ILMOITTAUTUMINEN: Voit ilmoittautua koulutukseen tästä. Ilmoittautuminen koulutukseen päätty 1.10.2021. 

PERUUTUSEHDOT: Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumisajankohdan jälkeen peruutettaessa tai kokonaan peruutamatta jättäessä perimme täyden osallistumismaksun. Estyneen tilalle voidaan vaihtaa kuluitta toinen henkilö.

LISÄTIEDOT:
kehittämisen asiantuntija Piia Kilpimaa, etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 4844424

kehittämisen asiantuntija Mirja Heikkala; etunimi.sukunimi@ulapland.fi, p. 040 6598402

Varaamme oikeudet koulutusohjelman muutoksiin.