Uutiset 2024
Anne Onnela uutisjuttuun.jpg
Lapin yliopiston harjoittelukoulun johtava rehtori Anne Onnela. Kuva: Ville Rinne.

Harjoittelukoulun Anne Onnela peruskoulun tulevaisuustyön neuvottelukuntaan

2.2.2024

Lapin yliopiston harjoittelukoulun johtava rehtori Anne Onnela on kutsuttu peruskoulun tulevaisuustyön neuvottelukuntaan 2024–2025. Työ on osa opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää laaja-alaista Peruskoulun tulevaisuustyö -kehittämishanketta.

Peruskoulun tulevaisuustyössä joukko suomalaisen yhteiskunnan merkittäviä koulutusalan toimijoita rakentaa yhdessä visiota peruskoulun pitkän aikavälin kehittämiseen. OKM:n koordinoiman hankkeen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii tohtori Katri Saarikivi.

Tulevaisuustyön fokuksessa ovat perustavanlaatuiset muutokset, jotka edellyttävät koulutuksen tavoitteiden ja menetelmien laajaa uudelleenmäärittelyä. Perinteisiä osaamisen ja koulutuksen järjestämisen tapoja haastavat erityisesti työn ja talouden murrokset, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kysymykset sekä tekoäly ja teknologinen kehitys. Tulevaisuustyön taustalla on myös huoli heikentyneistä oppimistuloksista ja osaamiserojen kasvusta.

– Peruskoulun 50-vuotisen toiminnan aikana ympäröivä yhteiskunta on muuttunut valtavasti, mutta vaikutusten arviointi koulukontekstiin on jäänyt vähäiseksi. Joiltakin osin pirstaleinen lainsäädäntö ja ohjausjärjestelmä sekä lisääntyneet velvollisuudet ovat luoneet jo itsessään ei-toivottuja kehityskulkuja, rakentaneet polarisaatiota ja lisänneet eriarvoisuutta. Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan, joten on tärkeää, että perusopetuksen tulevaisuustyö käynnistyy nyt kuvatussa mittakaavassa, sanoo neuvottelukuntaan kutsuttu harjoittelukoulun johtava rehtori Anne Onnela.

Tulevaisuustyön tavoitteena on rakentaa visio tulevaisuuden koululle, joka mahdollistaa nuorten merkityksellisen elämän ja tukee oppimisen mahdollisuuksia maailman nopeassa muutoksessa. Neuvottelukunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa kahden vuoden ajan.

– Koen todella merkitykselliseksi saada olla mukana neuvottelukunnan työssä, edustaa yliopistojen harjoittelukouluja ja Lappia sekä tuoda mukaan kokemukseni ja osaamiseni koulutuksen eri tehtävistä sekä aiemmista työryhmistä. Koulutuksen järjestäminen pienissä kunnissa pitkien etäisyyksien Lapissa sekä yliopistojen harjoittelukoulujen erityistehtävät antavat tulevaisuustyöhön tärkeitä näkökulmia, Onnela summaa.


Lisätietoja:
Harjoittelukoulun johtava rehtori Anne Onnela
anne.onnela(at)ulapland.fi
p. 040 659 8051

Lisätietoja tulevaisuustyöstä OKM:n verkkosivuilla: Peruskoulun tulevaisuustyö luo vision peruskoulun pitkän aikavälin kehittämiselle