Oikeustieteiden tiedekunnan uutiset
Uutinen, kuvituskuva 2

Alexa Kavastolle ja Veli-Matti Tikkaselle apurahat oikeustieteelliseen tutkimukseen

6.6.2023

Tutkija Alexa Kavasto on saanut 10 000 euron apurahan Maaliskuun 25 päivän rahastolta ja tutkija Veli-Matti Tikkanen 5 000 euron apurahan Heldtin Stipendirahastosäätiöltä. Molemmat apurahat on myönnetty väitöskirjatutkimukseen Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa.

Tutkija Alexa Kavasto keskittyy väitöskirjatutkimuksensa artikkeleissa niihin muutoksiin, joita sairausperusteiseen irtisanomisharkintaan on tullut ajan myötä, kuten oikeuskäytännöstä ilmenevään työnantajan lojaliteettivelvoitteen korostuneeseen asemaan, työturvallisuuslain merkitykseen, työkyvyn arviointiin ja yhdenvertaisuuslain 15 §:n kohtuullisiin mukautuksiin sairausperusteisen irtisanomisen yhteydessä. Maaliskuun 25 päivän rahasto tukee stipendeillä henkilöitä, jotka joko ovat suorittaneet lainopillisen tutkinnon maan yliopistoissa tai harjoittavat lainopillisia opintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa jatko-opiskelijoiden, tavallisesti väitöskirjan tekijöiden tukemista.

Tutkija Veli-Matti Tikkanen käsittelee väitöskirjatutkimuksessaan oikeushenkilön rangaistusvastuuta. Tutkimuksessa keskitytään siihen, miten rikoslain 9 luvun säännöksiä oikeushenkilön rangaistusvastuusta tulisi tulkita osakeyhtiöiden kontekstissa soveltamalla osakeyhtiöoikeudellisia teorioita. Heldtin Stipendirahastosäätiö toimii Varsinais-Suomen käräjäoikeuden yhteydessä, ja se on vuodesta 2014 alkaen tukenut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan jatko-opiskelijoita apurahoilla sekä myöntänyt merkittäviä avustuksia oikeustieteen alan jatkokoulutusseminaareihin.

Lisätietoja:

Tutkija, asianajaja Alexa Kavasto, etunimi.sukunimi (at) valopartners.fi
Tutkija Veli-Matti Tikkanen, etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi