Uutiset 2023
Ihmisiä työskentelemässä palvelumuotoilun Sinco-laboratoriossa Lapin yliopistolla. Kuva: Sinco.
Luovista menetelmistä käytössä ovat muun muassa palvelumuotoilu, teatteri ja audiovisuaaliset digitaaliset sovellukset, kun yhdessä yrityskumppaneiden kanssa tutkitaan, testataan ja kehitetään uusia, digitaalisia palvelukonsepteja. Kuva: Sinco.

Business Finland -rahoitus luovien alojen osaamista hyödyntävien digitaalisten palvelukonseptien tutkimukseen ja kehittämiseen

10.1.2023

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on saanut 349 500 euron Business Finland -rahoituksen kaksivuotiseen hankkeeseen, jossa tutkitaan, testataan ja kehitetään luovien alojen osaamista hyödyntäviä uusia, digitaalisia palvelukonsepteja yhdessä yrityskumppaneiden kanssa.

Empathy business: How to digitalise service prototyping and business through creativity? -yhteishankkeessa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta sekä yrityskumppanit Content Union Oy, Zone Ii Oy, Zone2 Pictures Oy, Wetteri ja Volvo Cars tutkivat, testaavat ja kehittävät uusia digitaalisia palveluratkaisuja ja -konsepteja, jotka hyödyntävät luovien alojen osaamista ja uutta teknologiaa. Luovista aloista etenkin esittävien taiteiden, muotoilun ja audiovisuaalisen media-alan osaamista tuodaan mukaan palvelukonseptien kehittämiseen.

– Tavoitteenamme on edistää luovien alojen kilpailukykyä tuottamalla uusia menetelmiä, malleja ja työkaluja luovien alojen yritysten ja asiantuntijoiden käyttöön. Voimakkaasti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen perustuvilla alueilla, kuten luovilla toimialoilla, joudutaan kehittämään uusia ratkaisuja osaamisen tuotteistamiseksi ja kilpailussa mukana pysymiseksi. Luovien alojen osuus bruttokansantuotteesta on Suomessa noin neljä prosenttia. Tämä jää kansainvälisestä tasosta, joka on seitsemän prosenttia. Pyrimme hankkeen avulla edistämään kansallista tavoitetta kasvattaa luovan talouden osuutta vastaamaan kansainvälistä tasoa, sanoo Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan dekaani, palvelumuotoilun professori Satu Miettinen.

Miettinen toteaa luovien alojen hyvän kilpailukyvyn hyödyttävän myös muita toimialoja.

– Luovien alojen osaaminen on ratkaisevassa asemassa esimerkiksi selvitettäessä palveluiden käyttäjien tarpeita tai teknologisten ratkaisujen käytettävyyttä ja käyttökohteita silloin kun muiden toimialojen organisaatiot uudistavat ja kehittävät digitaalisia palveluitaan, tuoteratkaisujaan ja toimintatapojaan, hän painottaa.

Uusi luovien alojen osaamista hyödyntävä, digitaalinen palveluratkaisu voi olla vaikkapa verkossa tapahtuva uuden palvelun testaus palvelunäytteen avulla, palvelukokemuksen simulointi teatterin keinoja hyödyntäen tai vaikkapa kokonaan uusi verkossa tapahtuva palvelukokemus, jossa on hyödynnetty uutta audiovisuaalista teknologiaa. Erilaisten luovien menetelmien, kuten palvelumuotoilun, teatterin ja audiovisuaalisten digitaalisten sovellusten, käyttö digitaalisissa ympäristöissä muun muassa 3D-teknologiaa hyödyntäen on uutta kansallisesti ja osin kansainvälisestikin.

Hankkeen tuloksia tullaan jakamaan aktiivisesti erilaisissa tilaisuuksissa sekä tieteelliselle yleisölle että luovien alojen ammattilaisille, jotta myös muut yritykset ja toimijat pääsevät hyödyntämään uutta tutkimustietoa ja osaamista.

Empathy business: How to digitalise service prototyping and business through creativity? -yhteishankkeessa ovat mukana Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Content Union Oy, Zone Ii Oy ja Zone2 Pictures Oy jokainen omilla osahankkeillaan ja rahoituksillaan. Lisäksi Wetteri ja Volvo Cars ovat yrityskumppaneina Lapin yliopiston osahankkeessa. Kaksivuotinen hanke toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana. Lapin yliopiston hankeosuuden kokonaisbudjetti on 499 400 euroa, josta Business Finlandin rahoituksen osuus on 349 500 euroa. Rahoitus on myönnetty osana luovien alojen innovaatiorahoitushakua, joka toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja on osa Euroopan unionin RRF-elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility). RRF-rahoituksen tarkoituksena on elvyttää Euroopan taloutta ja rakentaa entistä vihreämpää ja digitaalisempaa yhteiskuntaa.

Lisätietoja:

Satu Miettinen
Dekaani, palvelumuotoilun professori
Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta
P. 040 484 4367
satu.miettinen (at) ulapland.fi