Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Uutinen, kuvituskuva 1

Erityispedagogiikan alan koulutus alkaa Lapin yliopistossa

14.1.2022

Lapin yliopistossa käynnistyvät erityispedagogiikan asiantuntijoiden ja erityisopettajien koulutukset syksyllä 2023. Uusi koulutusvastuu monipuolistaa ja vahvistaa Lapin yliopiston opettajankoulutuksen asemaa alueellisesti ja valtakunnallisesti. Valtioneuvosto päätti uusista korkeakoulujen koulutusvastuista 13.1.2022.

Erityispedagogiikan alan koulutuksella voidaan vastata pätevien erityisopettajien tarpeeseen muun muassa Lapissa, jossa tarve on kasvava esimerkiksi alueen opettajakunnan ikärakenteen ja uuden lukiolain vaikutusten vuoksi. Koulutukset myös edistävät saamenkielisten erityisopetukseen pätevöitymistä ja mahdollistavat luokanopettajaopiskelijoille kaksois- tai kolmoispätevyyteen (luokanopettaja, erityisopettaja ja erityisluokanopettaja).

– Erityispedagogiikan asiantuntijoiden ja erityisopettajien koulutukset tukevat tasa-arvoisen koulutuksen ja hyvinvoinnin toteutumista ja edistävät erityisesti Tulevaisuuden palvelut ja etäisyyksien hallinta -vahvuusalaamme. Olemme tyytyväisiä saamastamme vastuullisesta päätöksestä, kertoo Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi.

Erityisopettajia ja erityispedagogista osaamista tarvitaan jatkuvasti enemmän. Maaliskuussa 2021 julkaistu Ammattibarometri osoittaa, että erityisopettajapula on laaja. Suomen virallisen erityisopetuksen tilaston mukaan (2020) 20,1 prosenttia peruskoululaisista oli jonkinasteisten tukimuotojen piirissä vuonna 2019. Vuonna 1995 vastaava luku oli alle kolme prosenttia.

– Olemme todella iloisia uudesta koulutusvastuusta, joka mahdollistaa tärkeän osaamisen ja elinvoimaisuuden lisäämisen pohjoisessa. Uudet koulutukset vahvistavat tiedekuntamme strategian mukaista inklusiivisen kasvatuksen ja erityispedagogiikan tutkimusta ja opetusta, kertoo Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani Tuija Turunen.

– Inklusiivisessa kasvatuksessa erilaiset yksilölliset ja kulttuuriset taustat ja elämäntilanteet otetaan huomioon kasvatuksen ja opetuksen järjestelyissä. Myös yhdenvertaisuus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeitä painoalueitamme. Meillä on jo nyt paljon osaamista ja esimerkiksi valmistuneita väitöskirjatutkimuksia näihin teemoihin liittyen, Turunen avaa.

Lapin yliopisto oli yksi kuudesta uusia koulutusvastuita saaneista yliopistoista. Uudet koulutukset alkavat syksyllä 2023.

Lisätiedot:

Antti Syväjärvi
Rehtori, Lapin yliopisto
040 060 6244, antti.syvajarvi(at)ulapland.fi

Tuija Turunen
Dekaani, kasvatustieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
040 484 4124, tuija.turunen(at)ulapland.fi