Oikeustieteiden tiedekunnan uutiset
Sohova_web.jpg

HAE NYT: Oikeudellinen sosiaalityössä, sosiaalityö oikeudellisessa -opintokokonaisuus (10 op)

3.2.2022

Keväällä 2022 toteutetaan Lapin yliopiston sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden yhteinen opintokokonaisuus ”Oikeudellinen sosiaalityössä, sosiaalityö oikeudellisessa”. Opintoihin voivat hakeutua Lapin yliopiston maisterivaiheen oikeustieteen ja sosiaalityön perustutkinto-opiskelijat sekä jo työelämässä olevat sosiaalityöntekijät ja juristit. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Hakuaika päättyy 16.2.2022.

Opintokokonaisuuden tavoitteena on laajentaa tulevien ja jo työelämässä olevien sosiaalityöntekijöiden ja juristien ymmärrystä sosiaalityön oikeudellisesta toimintaympäristöstä ja lisätä valmiuksia erilaisten laintulkintatilanteiden ratkaisemiseen. Opinnoissa syvennytään muun muassa sosiaalityön asiakkaan osallisuuden ja oikeuksien toteutumiseen ja toteuttamiseen.

Hakuohjeet

Opintokokonaisuus toteutetaan 14.3.-11.6.2022 ja siihen valitaan yhteensä 30 opiskelijaa. Näistä 20 ovat Lapin yliopiston perustutkinto-opiskelijoita oikeustieteestä (10) ja sosiaalityöstä (10) sekä 10 työelämässä olevaa sosiaalityöntekijää (5) ja juristia (5).

Opinnot toteutetaan hybridimuotoisena eli lähi- ja verkko-opetuksena. Opetus koostuu lähi- ja verkkoluennoista, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä. Kaikki materiaalit tallennetaan työskentelyalustana käytettävään Moodleen. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa, eikä jatkuvaa läsnäolovaatimusta ole.

Opintokokonaisuus on pilotti, jonka tuottaa Lapin sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamisen vahvistaminen – laadun tae koulutuksessa ja työelämässä -hanke (§OHOVA). Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Lapin yliopisto.

Lisätietoa ja hakulomakkeet osoitteessa www.sohovapilotti.fi

Lisätietoa:

Pirjo Oinas
yliopistonlehtori
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Lapin yliopisto
pirjo.oinas(at)ulapland.fi

Saara Tuulari
yliopisto-opettaja
Oikeustieteiden tiedekunta , Lapin yliopisto
saara.tuulari(at)ulapland.fi