Oikeustieteiden tiedekunnan uutiset
Uutinen, kuvituskuva 1

Haku erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin alkaa 10.2.2022

10.2.2022

Hakuaika Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan järjestämiin erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin lukuvuodeksi 2022-2023 on 10.2.–10.3.2022.

Kuudenkymmenen opintopisteen laajuiset erilliset opettajan pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa opetus- ja koulutustehtävissä sekä pedagogisen kelpoisuuden koko koulutuskentälle. Opettajan pedagogiset opinnot suorittanut voi työskennellä ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuskeskusten, vapaan sivistystyön oppilaitosten, lukioiden ja peruskoulujen tai yliopistojen opetustehtävissä.

Opintoihin valitaan yhteensä 27 opiskelijaa: kymmenen kasvatustieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijaa, neljä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan perustutkinto-opiskelijaa, oikeustieteiden- ja taiteiden tiedekunnasta kummastakin kolme perustutkinto-opiskelijaa sekä kuusi yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta henkilöä ja yksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut saamenkielentaitoinen henkilö.

Opettajan pedagogisiin opintoihin hakevalta perustutkinto-opiskelijalta edellytetään voimassa olevaa ensisijaista opiskeluoikeutta maisterin tutkintoon Lapin yliopiston kasvatustieteiden, oikeustieteiden, yhteiskuntatieteiden tai taiteiden tiedekunnassa. Hakijalla tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä kandidaatin tutkinto tai hänet on suoraan valittu suorittamaan maisterin tutkintoa.

Yliopistossa suoritetun ylemmän korkeakoulututkinnon valintajonossa hakevilta edellytetään maisterin tutkintoa jollakin tieteenalalla. Maisterin tutkinto voi olla suoritettu myös muualla kuin Lapin yliopistossa. Saamenkielentaitoisten valintajonossa hakevilta saamenkielen taito todennetaan suullisessa kokeessa.

Opiskeluoikeutta haetaan sähköisesti Opintopolussa osoitteessa www.opintopolku.fi/wp/fi

Opintojen hakuaika päättyy 10.3.2022 klo 15.00. Opetus alkaa elokuussa 2022. Opinnot ovat kaikille maksuttomat.

Lisätietoja:

http://www.ulapland.fi/pedagogiset
tai sähköpostitse opeda(at)ulapland.fi