Uutiset 2023
juoksu.jpg

Huippuvaiheen kaksoisura – huippu-urheilun ja korkeakouluopiskelun yhdistäminen – seminaari Rovaniemellä 21.9.

13.9.2023

Kaksoisuraseminaarissa kohtaavat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimijat sekä huippuvaiheessa opiskelevat urheilijat ja heidän valmentajansa. Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen kaksoisuraseminaari järjestetään tänä syksynä Rovaniemellä Lapin yliopistossa.

Huippuvaiheen kaksoisuraseminaarin teemana ovat urheilijat yrittäjinä ja vaikuttajina sekä huippu-urheilijamyönteiset korkeakoulut. Urheilu voi olla korkeakoulujen opiskelijaurheilijoiden ensimmäinen ammatti ja tähän teemaan paneudutaan asiantuntija-alustuksissa. Lapin yliopiston professori Satu Miettinen pohtii urheilijaa yrittäjänä palvelumuotoilun näkökulmasta ja Lapin ammattikorkeakoulun lehtori Leena Svanberg liiketalouden moniosaajana. Urheilija vaikuttajana ja talousosaajana teemaan paneutuvat KIHU:n erikoistutkija Jarmo Mäkinen ja Olympiakomitean controller Perttu Pajukoski.

Urheilijoiden kokemuksiin kaksoisurasta ja urheilusta ensimmäisenä ammattina päästään tutustumaan Lapin urheiluakatemiapäällikkö Reijo Jylhän fasilitoimassa paneelissa. Urheilijoina paneelissa ovat kaksoisuraa toteuttavat huippu-urheilijat hiihtäjä Jasmi Joensuu ja pikajuoksija Ida Ravaska. Lisäksi kokemuksistaan urheilun ja työn yhdistämisestä kertovat jääkiekkoilija Oona Parviainen ja hiihtäjä Martti Jylhä, jotka molemmat toimivat tällä hetkellä yrittäjinä.

– Rovaniemellä on upeat puitteet huippuvaiheen kaksoisuran toteuttamiseen Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun monipuolisten koulutusalojen sekä Lapin urheiluakatemian tarjoamien urheilun tukipalveluiden myötä. Seminaarissa pääsee tapaamaan alueen toimijoita ja kuulemaan urheilijoiden kokemuksia yrittäjyydestä ja urheilun vaikuttavuudesta, toteaa urheiluakatemiapäällikkö Reijo Jylhä.

Rovaniemellä järjestettävässä seminaarissa julkaistaan ensimmäiset Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun auditointien tulokset. Huippu-urheilijamyönteisellä toimintamallilla halutaan löytää ne suomalaiset korkeakoulut, jotka täyttävät urheilijoiden kaksoisuran edellytykset. Laatutunnustuksen saamiseksi korkeakoulun tulee hakeutua auditointiprosessiin ja saavuttaa laatutunnuksen vaatimat kriteerit. Auditoinnin tehtävänä on arvioida ja tarkastella huippu-urheilijamyönteisten korkeakoulujen laatutekijöiden toteutumista osana korkeakoulun olemassa olevia koulutuksen ja osaamisen kehittämisen prosesseja, toimintatapoja ja käytänteitä sekä läpileikkaavia ohjeistuksia.

Huippuvaiheen kaksoisuraseminaari

21.9.2023 klo 11-16

Lapin yliopiston Asko ja Esko -sali

Tilaisuuden tarkempi ohjelma Olympiakomitean sivuilla: Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön tapahtumat

 

Lisätietoja:

Merija Timonen
Opetus- ja oppimispalveluiden johtaja
merija.timonen(at)ulapland.fi
+ 358 40 777 7352

Reijo Jylhä
Lapin Urheiluakatemia
Akatemiapäällikkö
reijo.jylha(at)santasport.fi
+ 358 40 168 0553