Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Uutinen, kuvituskuva 1

Ikäihmisten mediakasvatus vahvistuu Lapin yliopistossa

7.11.2018

Lapin yliopiston asema ikäihmisten mediakasvatuksen kansallisena ja kansainvälisenä pioneerina vahvistuu kasvatustieteiden tiedekunnan Mediapedagogiikkakeskuksen (MPK) saamien uusien tutkimus- ja kehittämisrahoitusten myötä.

IkäIhme –hankkeessa tuotetaan ja pilotoidaan tutkimusperustaisesti, osana OKM:n Opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaa, ikäihmisten mediakasvatuksen avoin digitaalinen opintokokonaisuus.

Suomen Akatemian kansallisesti rahoittamassa kansainvälisessä HARVEST -hankkeessa tutkitaan maaseudun ikäihmisten arkea digitalisoituvien sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön/käyttämättömyyden sekä palveluiden käytön oppimisen näkökulmista.

Molempiin hankkeisiin kytkeytyy myös väitöskirjatutkimusta. IkäIhme-hankkeen nuorempana tutkijana on aloittanut KM Susanna Rivinen ja HARVEST-hankkeessa aloittaa 1.1.2019 KM Ella Airola.

Lisäksi Mediapedagogiikkakeskus on yhteistyökumppanina Eläkeliitto ry:n vetämässä STEA-avusteisessa Netikäs –hankkeessa, jonka tavoitteena on ikäihmisten digitaalisen mediasivistyksen vahvistaminen esimerkiksi medialukutaitopiirien ja itseopiskeluaineistojen avulla.

Lisätietoja:

Päivi Rasi, apulaisprofessori, IkäIhme- ja HARVEST-hankkeiden johtaja
paivi.rasi@ulapland.fi
040 4844 240