Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Ratinen_professuuri_web.jpg
Ilkka Ratinen. Kuva: Jussi Ratilainen

Ilkka Ratinen kestävyys- ja luontokasvatuksen professoriksi

30.3.2022

FT, KT Ilkka Ratinen on aloittanut maaliskuun alussa kestävyys- ja luontokasvatuksen professorina kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat tutkimus- ja julkaisutoiminnan ohella kestävyys- ja luontokasvatuksen opetus tiedekunnan opiskelijoille.

Kestävyys- ja luontokasvatuksen professorin tehtävä liittyy olennaisesti yliopiston strategiassa keskeiseen arktisen globaalin vastuun painoalueeseen.

Ratinen on toiminut vuodesta 2017 luonto- ja kulttuuriympäristökasvatuksen apulaisprofessorina Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, jonne hän siirtyi maantieteen ja biologian lehtorin tehtävistä Jyväskylän yliopistosta. Hänellä on maantieteen ja biologian aineenopettajan pätevyys ja kokemusta koulumaailmasta. Hän on toiminut tutkijana myös Valtion teknisessä tutkimuskeskuksessa. Ratinen on maantieteen ja biologian pedagogiikan dosentti Jyväskylän yliopistossa.

– Tavoitteeni on vahvistaa kestävyys- ja luontokasvatusta yleissivistävässä koulutuksessa, korkeakoulusektorilla ja työpaikoilla. Luontokasvatuksessa tähdätään siihen, että ihminen ymmärretään osaksi luontoa. Silloin vahvistetaan ympäristöherkkyyttä ja sitä kautta lasten ja nuorten kestävän elämäntavan peruspilaria eli ihmisen luonnosta riippuvaa olemassaoloa, Ratinen kertoo.

Ratisen mukaan kestävyyskasvatus sisältää kokonaisvaltaisen lähestymistavan ympäristöön ja sen eri sfääreihin huomioiden myös yhteiskunnalliset ulottuvuudet.

– Kestävyyskasvatuksen tavoitteena on luoda kestävää tulevaisuutta osallistamalla kaiken ikäisiä kansalaisia ratkomaan kestävän kehityksen kysymyksiä ekologista, kulttuurisista, sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmista.

Ratinen on tutkinut kestävyyskysymyksiä – muun muassa ilmastonmuutosta ja meriveden laatua sekä kestävyyskysymysten oppimista – monimenetelmällisesti hyödyntämällä niin laajoja aineistoja, kyselytutkimuksia kuin laadullisia analyysejä. Tällä hetkellä Ratinen keskittyy erityisesti kestävyysmuutoskyvykkyyden mittaamiseen.

– Kestävyysmuutoskyvykkyys liittyy muutoslähtöiseen oppimiseen, jossa keskitytään uusien kestävyysominaisuuksien refleksiivisiin tarkasteluihin erilaisissa systeemiympäristöissä. Mittaamisen lisäksi järjestetään tulevaisuuspajoja, joissa kestävyystavoitteet määritellään ja ratkotaan yhteisesti eri toimijoiden kanssa.

Ratinen on toiminut Suomen ilmastopaneelin jäsenenä 2016–2019. Tällä hetkellä hän vaikuttaa kestävyyskysymyksen yhteiskunnalliseen huomioon ottamiseen muun muassa monitieteisessä ympäristö- ja kestävyyskasvatusverkosto Sirenessä, UNIFIN kestävän kehityksen työryhmässä ja ENO Schoolnet ry:ssä.

Lisätietoja:
Ilkka Ratinen, ilkka.ratinen(at)ulapland.fi, +358 50 344 9582