Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
vaitos_karusaari_web.jpg
Kuva: Marko Junttila

Karusaarelle Ammatillisen koulutuksen tutkimusseuran tunnustuspalkinto

23.3.2020

KT Riitta Karusaari sai Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry:n tunnustuspalkinnon 2020 Lapin yliopistossa tekemästään väitöskirjasta "Asiakaslähtöisyys osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa".

Kun ammatillisen koulutuksen säädökset uudistuivat vuoden 2018 alussa, korostui toteutuneessa ammatillisen koulutuksen reformissa koulutuksen osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Karusaari tutki väitöskirjassaan, miten ammatillisen koulutuksen eri osapuolet käsittävät ja kokevat asiakaslähtöisyyden ja mitä he määrittelevät sen sisällöiksi osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa.

Tutkimukseen osallistui ammatillisen koulutuksen järjestäjien johtajia, opettajia, asiakkuuksien asiantuntijoita, opiskelijoita ja työelämän edustajia eri puolilta maata. Puolistrukturoituun kyselyyn, teemahaastatteluihin ja fokusryhmähaastatteluihin perustuvan aineiston pohjalta tutkimuksessa onnistuttiin pelkistämään fenomenografisen analyysin avulla johdonmukainen ja systemaattinen jäsentely ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyteen liittyvistä erilaisista käsityksistä.

OTTU-tunnustuspalkinnon perusteluissa (ks. myös https://www.ottu.fi/uutiset.html?176859) todetaan, että Karusaari kykenee väitöskirjassaan määrittelemään onnistuneesti aiemmin varsin heikosti tutkitun ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöisyyden käsitteen.

- Asiakaslähtöisyyden lähtökohdat tiivistyvät kolmeen ulottuvuuteen, joissa painottuvat ammatillisen koulutuksen järjestäjän strategian uudistamiseen sisältyvien toimintatapojen tarkistaminen ja uudistaminen, asiakaslähtöinen työelämäyhteistyö ja työpaikalla järjestettävä koulutus sekä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman hyödyntäminen, summaa Riitta Karusaari päätutkimustuloksiaan.

Karusaaren määrittelemissä ulottuvuuksissa korostuu opiskelijoiden ja työelämän huomioiminen ja vuorovaikutteisen yhteistyön merkitys ammatillisen koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää monin tavoin kehitettäessä ammatillisen koulutuksen asiakaslähtöistä toteutusta. Tulokset mahdollistavat esimerkiksi erilaisten arviointityökalujen rakentamisen ammatillisen koulutuksen keskeisten lähtökohtien laadunarvioinnin ja kehittämisen tarpeisiin.

Valinnan perusteena olivat muun muassa tutkimuksen kohdistuminen ammattikasvatukseen, ammatilliseen koulutukseen tai ammatilliseen korkeakoulutukseen, innovaatiot, uutuusarvo ja ajankohtaisuus sekä linjakkuus OTTU ry:n vision ja mission kanssa.

Lisätietoja:

KT Riitta Karusaari, rkarusaari@gmail.com
Karusaaren väitöskirja on luettavissa: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/64059

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK