ArkTOP-hankkeen uutiset
opiskelua_86.jpg

Kehittämistyö etenee

4.5.2018

ArkTOP-hankkeen työ opettajien ammatillisen kehittymisen tukemiseksi etenee maakunnassa. Opetushenkilöstön kehittymissuunnitelmaprosessia jatketaan elo-syykuussa pilotointikouluissa.