ArkTOP-hankkeen uutiset
Uutinen, kuvituskuva 2

Lapin yliopisto aloitti mittavan hankkeen maakunnallisen koulutuksen kehittämiseksi

18.10.2017

Lapin yliopisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 400 000 euron rahoituksen kolmivuotiselle Arktinen uudistava ja tutkiva opettajuus -hankkeelle (ArkTOP).

Hankkeen avulla vahvistetaan lappilaista koulutusosaamista tiivistämällä yhteistyötä ja jakamalla monensuuntaista asiantuntijuutta sekä edistetään koulutuksellista tasa-arvoa turvaamalla kaikille lappilaisille oppilaille mahdollisuus laadukkaaseen ja ajantasaiseen opetukseen.

ArkTOP-hankkeessa jatketaan maakunnallisen kehittämisverkoston rakentamista yliopiston, harjoittelukoulun ja kuntien välisen yhteistyön lisäämiseksi. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata opettajien hajanaisen ja sirpaleisen täydennyskoulutuksen haasteisiin ja luoda systemaattinen toimintamalli, jonka avulla opettajien ja työyhteisöjen kehittymistä pystytään johtamaan pitkäjänteisesti ja tarvelähtöisesti. Tähän liittyy uusien täydennyskoulutusmuotojen kehittäminen. Arktisen alueen koulutukselliset erityispiirteet huomioiden tehdään myös erilaisia etä- ja virtuaaliopetuksen kokeiluja, joiden avulla on mahdollista tuottaa laadukasta opetusta maantieteellisistä etäisyyksistä huolimatta.

Monipolvinen hanke yhdistää monen eri organisaation osaamisen maakunnan koulutuspalveluiden kehittämiseksi. Hanketta koordinoivan Lapin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisäksi mukana ovat harjoittelukoulu, taiteiden tiedekunta, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Lapin aluehallintovirasto. Maakunnallisesta merkittävyydestä ja vaikuttavuudesta kertoo se, että hankkeeseen osallistuu peräti 18 lappilaista kuntaa. Arktista erityisosaamista ja kansainvälistä asiantuntijuutta hankkeeseen saadaan UArcticin temaattisista Teacher Education for Social Justice and Diversity- ja Arctic Sustaibnable Arts and Design –verkostoista, joita kumpaakin johdetaan Lapin yliopistosta.

ArkTOP-hanke kuuluu hallituksen Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihankkeeseen ja on osa Uusi peruskoulu –ohjelmaa. Lisäksi se vastaa Opettajankoulutusfoorumin kehittämisohjelman strategisiin linjauksiin. Hanke toteutetaan 1.9.2017–30.4.2020 välisenä aikana. Hankkeen johtajana toimii professori Tuija Turunen.

Lisätietoja:

 
Projektipäällikkö Eliisa Leskisenoja
Kasvatustieteiden tiedekunta
Puhelin 040 4844101
eliisa.leskisenoja@ulapland.fi