Uutiset 2024
Eri maiden lipuista ja tekstielementeistä rakennettu numero 40.
Yksityiskohta julkaisun kannesta. Kansi: Jutta Luukkonen.

Kielikeskukselta juhlajulkaisu 40-vuotisen taipaleen kunniaksi

1.2.2024

Lapin yliopiston kielikeskuksen 40-vuotisjuhlajulkaisu tuo esiin kielikeskuksen monipuolista asiantuntijuutta akateemisessa asiantuntijayhteisössä. Kaikille avoin julkistamistilaisuus pidetään Lapin yliopistolla keskiviikkona 14. helmikuuta 2024 kello 13 alkaen.

Kielikeskuksen 40-vuotisjuhlajulkaisu "Asiantuntijuutta rakentamassa: Lapin yliopiston kielikeskus 40 vuotta – University of Lapland Language Centre – 40 years of shaping academic expertise" heijastelee sitä, mitä Lapin yliopiston kielikeskuksessa tehdään ja pohditaan. Teos on jaoteltu kielikeskuksen kolmen perustehtävän mukaisesti lukuihin "Yhteistyö − Collaboration", "Kansainvälistyminen − Internationalization" ja "Opetus ja oppiminen − Teaching and learning".

– Asiantuntija tarvitsee monipuolista vuorovaikutusosaamista, kielivarantoa ja kielitietoutta, joiden avulla hän pystyy seuraamaan aikaansa, tunnistamaan muutokset ja mukauttamaan viestintäänsä tarkoituksenmukaiseksi. Instituutioiden tehtävä on auttaa yksilöä kehittämään sellaista osaamista, jonka avulla hän pystyy mukautumaan aikaan, tavoitteisiin ja viestintäympäristöihin, toteavat kirjan toimittajat Teemu Kauppi, Katriina Uljas-Rautio ja Pia Eriksson.

Kirja sisältää kymmenen tekstiä, jotka ovat muodoltaan vertaisarvioimattomia tieteellisiä artikkeleita, katsauksia ja puheenvuoroja. Tekstit on kirjoitettu suomeksi tai englanniksi kirjoittajien valinnan mukaisesti. Kirjoittajat ovat pääosin Lapin yliopiston kielikeskuksen nykyisiä tai sieltä eläköityneitä työntekijöitä. Lisäksi mukana on kolme vierailevaa kirjoittajaa muista yliopistoista.

Julkaisu on saatavilla Lapin yliopiston julkaisuarkisto Laudassa.

Julkistamistilaisuus

Lapin yliopiston kielikeskuksen 40-vuotisjuhlajulkaisun "Asiantuntijuutta rakentamassa: Lapin yliopiston kielikeskus 40 vuotta – University of Lapland Language Centre – 40 years of shaping academic expertise" julkistamistilaisuus pidetään keskiviikkona 14. helmikuuta 2024 kello 13–15 salissa D156 (Lapin yliopiston päärakennus, D-siipi, 1. krs, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Samalla juhlistetaan viime syksynä olleita kielikeskuksen 40-vuotissyntymäpäiviä. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille, tervetuloa!

Lapin yliopiston kielikeskus 40 vuotta

Lapin yliopiston kielikeskus perustettiin 1.8.1983. Sitä ennenkin Lapin yliopistossa oli opetettu kieliä.

Kuluneiden neljänkymmenen vuoden aikana tuhannet ja tuhannet Lapin yliopiston opiskelijat ovat kehittäneet kieli- ja viestintäosaamistaan kielikeskuksen järjestämillä opintojaksoilla. Valtaosa opiskelijoista kohtaa tieteenalastaan riippumatta opintojensa aikana kielikeskuksen opettajan – toisin sanoen kielikeskus kohtaa valtaosan yliopiston kaikkien tieteenalojen oppijoista.

Opiskelijoita kielistudion opiskelukopeissa 1980-luvun lopussa.
Kielten opiskelua 1980-luvun lopulla.

Kielikeskuksella on roolinsa myös yliopiston tutkijakoulun ja vaihto-opiskelijoiden tukemisessa ja laajemmin yliopiston kansainvälistymisessä. Lisäksi kielikeskus on ollut mukana lukuisissa kieli- ja viestintäosaamisen kehittämiseen tähtäävissä kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa ja tehnyt asiantuntijaorganisaationa jatkuvaa yhteistyötä tiedekuntien, yliopistoyhteisön ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi kielentarkastus- ja käännöspalvelut ovat laajasti hyödynnettyjä.

Opiskelijoita ja opettaja pyöreän pöydän äärellä.
Vaihto-opiskelijoita suomen kielen kurssilla vuonna 2010. Kuva: Kaisa Sirén.

Kielikeskuksen henkilökuntaan kuuluu reilut 30 kielen ja viestinnän asiantuntijaa. Tällä hetkellä kielikeskuksen kursseilla opiskeltavat oppiaineet ovat akateemiset tekstitaidot, puheviestintä ja kulttuurienvälinen viestintä sekä kielistä englanti, ruotsi, suomi vieraana kielenä, saksa, venäjä, ranska, espanja, saame, italia, kiina, japani ja ukraina. Lisäksi yliopiston opiskelijat voivat opiskella useita muita kieliä kansallisen KiVANET-verkoston opintojaksoilla, joita kielikeskus on mukana tuottamassa.

Kurssivalikoima elää vuosittain ja ottaa huomioon muuttuvan työelämän tarpeita ja ilmiöitä sekä heijastelee aikamme kansainvälistä ympäristöä. Tästä esimerkkinä toimivat kielikeskuksen syksystä 2022 alkaen tarjoamat ukrainan kielen opintojaksot, jotka ovat keränneet runsaasti osanottajia.

Lisätietoja:

Lehtori Katriina Uljas-Rautio, p. 040 484 4443
Yliopistonlehtori Teemu Kauppi, p. 040 484 4439
Johtaja Ville Jakkula, p. 0400 193 074
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi (at) ulapland.fi