Uutiset 2024
verkkosivu_dosentit_550x367.jpg.png
Kuvassa uudet dosentit Sirpa Rasmus, Hanna Vehmas ja Mikael Lohse.

Kolme uutta dosenttia Lapin yliopistoon

23.1.2024

Lapin yliopiston rehtori myönsi seuraavat dosentin arvot syyslukukaudella 2023. Onnea uusille dosenteille!

OTT, VT Mikael Lohse
Oikeusinformatiikka ja tiedustelututkimus
1.11.2023, oikeustieteiden tiedekunta

PhD Sirpa Rasmus
Adaptation of Northern livelihoods to climate change
1.12.2023, Arktinen keskus

FT Hanna Vehmas
Liikuntasosiologia
1.1.2024, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Lapin yliopiston johtosäännön 9 §:n 14. kohdan mukaan yliopiston rehtori päättää dosentin arvon myöntämisestä tiedekunnan tai erillisyksikön esityksestä.