Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Puolipotretti Lauri Lantelasta, joka nojaa puunrunkoon.
Lauri Lantela. Kuva: Marko Junttila.

Lantela Karvin sitouttavan kouluyhteisötyön arviointiryhmään

20.12.2021

Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan yliopistonlehtori Lauri Lantela kutsuttiin mukaan Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) arviointiryhmään. Ryhmä aloitti työskentelynsä marraskuussa 2021 ja jatkaa työtään syksyyn 2022 asti.

Lantela on tutkinut lasten ja nuorten osallisuutta, toimijuutta ja hyvinvointia erityisesti yhteisöön kuulumisen näkökulmista. Väitöstutkimuksessaan (Lapin yliopisto 2021) hän perehtyi nuorten hyvinvointioppimiseen ja siihen, miten sitä voidaan kouluissa edistää osallisuutta ja toimijuutta tukemalla.

Lantela osallistuu Karvin asiantuntijajäsenenä arvioinnin toteutuksen suunnitteluun ja aineistonkeruun määrittelyyn, sekä arviointiraportin sekä arvioivien johtopäätösten ja kehittämissuositusten laadintaan.

Karvin sitouttavan kouluyhteistyön arviointiryhmä pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään ja ennaltaehkäisemään koulusta poissaoloja. Työtä tehdään yhteistyössä kotien kanssa ja tukemalla oppilaiden kiinnittymistä kouluun sekä myönteistä koulukulttuuria ja -hyvinvointia.

Sitouttavan kouluyhteisötyön mallia kehitetään pilottien avulla. Pilotteihin osallistuu perusopetuksen 5.–9. vuosiluokkien oppilaita ja koulujen henkilökuntaa. Karvin kehittävä arviointi tuottaa tietoa valtakunnallisen sitouttavan kouluyhteisötyön toimintamallin kehittämiseen sekä laatii ehdotuksen oppilaiden poissaolojen valtakunnallisen tilastoinnin ja seurannan vakiinnuttamisesta.

Lue lisää:
Sitouttava kouluyhteisötyö: https://okm.fi/sitouttava-kouluyhteisotyo
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus: https://karvi.fi/

Lisätietoja:

Lauri Lantela
lauri.lantela(at)ulapland.fi
040 484 4466