Uutiset 2024
Avoin tiede_Elli Alasaari web.jpg
Kuva: Elli Alasaari

Lapin yliopisto on päivittänyt avoimen tieteen linjauksensa

21.2.2024

Lapin yliopiston avoimen tieteen linjaukset sisältävät julkaisu- ja datapolitiikan sekä avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjauksen.

Julkaisu- ja datapolitiikan päivitykset valmisteltiin Lapin korkeakoulukirjastossa, ja niitä käsiteltiin tutkimuksen kehittämistyöryhmässä tutkimusvararehtori Soili Nystén-Haaralan johdolla. Lapin yliopiston rehtori Antti Syväjärvi on hyväksynyt valmiit linjaukset.

Avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjaus on kokonaan uusi sekä yhteinen Lapin yliopistolle ja Lapin ammattikorkeakoululle. Se valmisteltiin rehtorin nimittämässä työryhmässä, jota veti opetus- ja oppimispalvelujen johtaja Merija Timonen. Linjauksen ovat hyväksyneet Lapin yliopiston strateginen johtoryhmä ja Lapin ammattikorkeakoulun johtoryhmä.

– Avoimen tieteen tavoitteena on edistää tieteellisen tiedon löydettävyyttä, saatavuutta ja käyttöä sekä tiedeyhteisössä että yhteiskunnassa laajemmin, Soili Nystén-Haarala sanoo.

Lapin yliopisto suosittelee linjauksissaan, että jokainen tutkija luo itselleen ORCID-tunnisteen ja hyödyntää sitä aktiivisesti. Lisäksi tutkijoille suositellaan avoimien tutkimustuotosten lisensiointia.

– Tarjoamme yliopistoyhteisön jäsenille koulutusta, ohjeita ja tukea avoimeen tieteeseen liittyvissä kysymyksissä, kertoo tietoasiantuntija Taina Saarenpää Lapin korkeakoulukirjastosta.

Julkaisupolitiikan lähtökohtana on, että tutkimustulokset julkaistaan tieteen- ja taiteenalojen kansallisesti ja kansainvälisesti korkeatasoisissa julkaisuissa sekä tarkoituksenmukaisissa ammatillisissa ja yleistajuisissa julkaisukanavissa.

– Kannustamme julkaisemaan laadukkaissa täysin avoimissa julkaisuissa, jos tieteen- tai taiteenalalla on sellaisia, Saarenpää sanoo.

Datapolitiikan periaatteena on, että tutkimusaineisto on niin avointa kuin mahdollista ja niin suljettua kuin on välttämätöntä. Lapin yliopisto edellyttää, että tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tehdään aineistonhallintasuunnitelma.

Avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjauksessa suositellaan, että opettajat avaavat oppimateriaalinsa ja verkko-opetuksensa mahdollisuuksien mukaan.

Päivitetyt avoimen tieteet linjaukset on julkaistu Lapin yliopiston verkkosivuilla sekä suomeksi että englanniksi, ja Lapin korkeakoulukirjasto on julkaissut niihin liittyvät oppaat molemmilla kielillä.

Lisätietoja

Tutkimusvararehtori Soili Nystén-Haarala, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, p. 040 484 4063
Tietoasiantuntija Taina Saarenpää, etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi, p. 040 482 3458

Avoimen tieteen verkkosivu

Avoimen tieteen opas

Avoimen oppimisen opas