Oikeustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Uutinen, kuvituskuva 2

Lapin yliopiston tutkija Anne Nuorgam valittu YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin varapuheenjohtajaksi

17.4.2018

Nuorgam edustaa foorumissa arktisia alkuperäiskansoja, saamelaisia ja inuitteja kaudella 2017-2019.

Anne Nuorgamilla on laaja kokemus alkuperäiskansojen asemaan, kalastusoikeuksiin ja arktisten alueiden tilanteeseen liittyvistä kysymyksistä. Hän työskentelee Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa saamentutkimuksen nuorempana tutkijana.

Hän on toiminut saamelaiskäräjien jäsenenä vuodesta 2000 lähtien, varapuheenjohtajana hän oli vuosina 2004–2007. Lisäksi hän on toiminut mm. Saamelaisneuvoston puheenjohtajana vuosina 2000–2002 sekä Pohjoismaisen saamelaissopimusvaltuuskunnan että Tenojoen sopimusvaltuuskunnan jäsenenä. Lisäksi Nuorgam on nimetty YK:n alkuperäiskansojen vapaaehtoisen rahaston (UN Voluntary Fund for Indigenous Peoples) hallituksen jäseneksi vuosiksi 2015–2020.

YK:n alkuperäiskansojen pysyvä foorumi UNPFII (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues) on YK:n talous- ja sosiaalineuvosto ECOSOCin alainen neuvoa-antava toimielin. Foorumiin kuuluu 16 riippumatonta, henkilökohtaisessa ominaisuudessa toimivaa asiantuntijajäsentä joista kahdeksan valitsee ECOSOCin puheenjohtaja alkuperäiskansoja edustavien kansalaisjärjestöjen asettamista ehdokkaista seitsemältä maantieteelliseltä alueelta. Loput kahdeksan jäsentä ECOSOC valitsee vaalilla valtioiden asettamista ehdokkaista. Anne Nuorgamin asettivat pysyvään foorumiin ehdokkaaksi Saamelaisneuvosto ja Inuit Circumpolar Council, ja hänen valintaansa tuki Saamelainen parlamentaarinen neuvosto.

Foorumin tehtävänä on nostaa keskusteluun alkuperäiskansoja koskevia kysymyksiä erityisesti taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen, kulttuurin, ympäristökysymysten, koulutuksen, terveyden ja ihmisoikeuksien alueelta. Pysyvä foorumi antaa suosituksia sekä neuvoja valtioille, neuvostolle, YK:n erityisjärjestöille sekä rahastoille ja toimii keskeisenä foorumina valtioiden sekä alkuperäiskansojen väliselle vuoropuhelulle. Kokoukseen osallistuu lisäksi tarkkailijoina alkuperäiskansojen, kansalaisjärjestöjen, hallitusten ja YK:n toimielinten edustajia. Foorumi kokoontuu vuosittain kymmenen päivän ajaksi New Yorkissa, YK:n päämajassa, tämänvuotisen foorumin aiheena ovat alkuperäiskansojen oikeudet maihin ja vesiin.

LaY/Viestintä/J-EK