Alkuperäiskansat
Kuvassa kuivattuja haukia roikkumassa seinältä.
Kuva: Jan-Eerik Paadar / Saamelaiskäräjät.

Luonnos saamelaisten matkailuyritysten sertifiointikriteeristöstä on valmis

27.9.2023

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa on laadittu luonnos sertifiointikriteeristöstä, joka auttaa tunnistamaan Suomessa toimivat, kokonaisvaltaisesti kestävät ja vastuulliset saamelaiset matkailuyritykset. Lapin ELY-keskuksen rahoittama Lapin yliopiston hanke toteutettiin yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa.

Saamelaiskulttuuri on porojen, revontulien ja pohjoisen luonnon ohella yksi tärkeimmistä matkailun vetovoimatekijöistä sekä saamelaisten kotiseutualueella että laajemmin Suomen Lapissa. Lappiin saapuvat matkailijat ja matkanjärjestäjät ovat kiinnostuneita käyttämiensä palveluiden aitoudesta, vastuullisuudesta ja kestävyydestä.

– Saamelaiskäräjien toteuttaman, pitkäjänteisen saamelaismatkailuyritysten sertifiointityön tarkoituksena on auttaa matkailijoita ja matkanjärjestäjiä vastuullisten valintojen tekemisessä tulevaisuudessa, kertovat Lapin yliopiston yliopistonlehtori Monika Lüthje ja hankesuunnittelija, pitkän matkailuyrittäjäuran tehnyt inarinsaamelainen Kaisu Nikula.

Sertifiointikriteeristön avulla tuetaan saamelaiskulttuurin elinvoimaisuutta ja omaehtoista kehittymistä. Samalla se parantaa sertifioitujen yritysten saavutettavuutta ja kilpailukykyä.

Sertifiointikriteeristö pohjaa Saamelaiskäräjien työhön

Saamelaiskäräjät on tehnyt jo pitkään työtä vastuullisen ja eettisesti kestävän saamelaismatkailun puolesta. Nyt luonnosteltu sertifiointikriteeristö tulee olemaan osa Saamelaiskäräjien sertifiointityötä, rakentuen aiemman työn pohjalle. Kriteeristön laatimisessa on hyödynnetty Saamelaiskäräjien hyväksymää saamelaismatkailun eettistä ohjeistusta, vastuullisen matkailijan kävijäohjeistusta saamelaisten kotiseutualueelle sekä kestävän kehityksen ohjelmaa. Myös saamelaisilta matkailuyrittäjiltä on kerätty näkemyksiä tarpeellisista kriteereistä.

Lisäksi kriteerien laatimisessa on hyödynnetty tietoa olemassa olevien ja aiempien alkuperäiskansamatkailusertifikaattien kriteereistä sekä tärkeimmistä kestävän ja vastuullisen matkailun sertifikaattien kriteereistä.

Kanadan ITAC:in (Indigenous Tourism Assocation of Canada) Original Original -sertifikaatti on ainoa tällä hetkellä toimiva alkuperäiskansamatkailun sertifiointijärjestelmä. Ruotsissa oli aiemmin käytössä saamelaismatkailuyrityksien sertifiointijärjestelmä Sápmi Experience, mutta se jouduttiin lupaavan alun jälkeen lopettamaan rahoitusongelmien vuoksi.

Sertifiointikriteeristöluonnos luovutetaan Saamelaiskäräjille lokakuun alussa, jonka jälkeen kriteeristö muokataan lopulliseen muotoonsa.

Hankkeessa on myös aloitettu sertifioinnissa tarvittavan sähköisen alustan rakentaminen.

Sertifioinnin käytännön toteutuksen aloittaminen vaatii vielä mm. auditointi- ja hyväksymisjärjestelmän rakentamista, indikaattoreiden kehittämistä ja pilotointia. Näihin toimenpiteisiin kartoitetaan parhaillaan rahoitusvaihtoehtoja yhdessä Saamelaiskäräjien kanssa.

Vastuullisten, kokonaisvaltaisesti kestävien saamelaisten matkailuyritysten sertifiointikriteeristön tiedonkeruu -hankkeesta

Hankkeen toiminta-aika on 15.11.2022–13.10.2023. Kokonaiskustannukset ovat 115 366 euroa, josta Lapin ELY-keskuksen rahoitusosuus on 90 % eli 103 829,40 euroa. Tuki on myönnetty harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta.

Lisätietoja:

Hankkeen vastuullinen johtaja Monika Lüthje
Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi
040 484 4198

Hankesuunnittelija Kaisu Nikula
Lapin yliopisto / Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi
040 352 1407 (6.10.2023 asti)

Suunnittelija Kirsi Suomi
Saamelaiskäräjät
etunimi.sukunimi(at)samediggi.fi
040 594 5492