Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Pigga Keskitalo uutiskuva.jpg
Pigga Keskitalo. Kuva: Kimmo Pallari, Roifoto

Pigga Keskitalo on valittu kasvatustieteen, erityisesti arktisten koulutuskysymyksien professoriksi

26.4.2022

KT Pigga Keskitalo aloittaa elokuussa kasvatustieteen, erityisesti arktisten koulutuskysymyksien professorina kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hänen tehtäviinsä kuuluvat erityisesti tutkimushankkeiden rahoituksen haku, hankkeiden toteuttaminen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön kehittäminen.

Keskitalo on toiminut vuodesta 2019 yliopistotutkijana Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa, jonne hän siirtyi opettajainkoulutuksen apulaisprofessorin tehtävistä Sámi allaskuvlasta Norjasta. Keskitalo on väitellyt kasvatustieteen tohtoriksi Lapin yliopistossa vuonna 2010. Hänellä on luokanopettajan ja saamen kielen aineenopettajan pätevyys sekä yrittäjyyskasvatuksen maisterintutkinto Oulun ammattikorkeakoulusta. Keskitalo on kasvatustieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja Siirtolaisuusinstituutin verkostotutkija.

Arktisiin koulutuskysymyksiin painottuva professuuri kytkeytyy Lapin korkeakoulukonsernin strategian toteuttamiseen niin globaalin arktisen vastuun kuin tulevaisuuden palvelujen ja etäisyyksien hallinnan vahvuusalueilla. Kasvatustieteiden tiedekunnan näkökulmasta professuuri on merkityksellinen erityisesti UArcticin temaattisen ”Teacher Education for Social Justice and Diversity” -verkoston toimintapohjan vahvistamisessa sekä Arctic Five in Education -verkoston toiminnan vahvistamisessa.

– Arktinen alue kohtaa jatkuvia, odottamattomiakin muutoksia. Lisäksi pitkät välimatkat, vaihtelevat olosuhteet ja alueen erityisyys asettavat kasvatukselle ja koulutukselle vaatimuksia, jotka tulee huomioida, jotta lapsille ja nuorille sekä perheille ja kaikille pohjoisen ihmisille voidaan luoda hyvät olosuhteet asua, opiskella, työskennellä ja kouluttautua, Keskitalo kuvailee.

Keskitalon mukaan inklusiivinen ajattelu sekä ajan ja paikan merkityksen ymmärtäminen on tärkeää, kun koulutetaan opettajia sekä järjestetään opetusta lapsille ja nuorille.

– Tavoitteeni on vahvistaa ymmärrystä erilaisista logiikoista, jotka vaikuttavat kasvatuksessa ja koulutuksessa. Arktisella alueella asuu runsaasti alkuperäiskansoja ja alkuperäiskansojen kielten puhujia. Ihmisten välisen ymmärryksen lisääminen ja toisten kohtaaminen sekä toisaalta kielten elvytys ovat ajankohtaisia teemoja, jotka tarvitsevat aiempaa enemmän huomiota moninaisessa maailmassamme.

Keskitalon tutkimus on suuntautunut laajasti koulutukseen arktisella alueella, kestävän kehityksen kysymyksiin sekä alkuperäiskansojen koulutukseen. Tutkimusyhteistyötä hän on tehnyt ympäri maailmaa esimerkiksi kanadalaisten, yhdysvaltalaisten ja uusiseelantilaisten tutkijoiden kanssa.

Keskitalo on paneutunut urallaan monipuolisesti saamelaiskasvatuksen ja -koulutuksen teemoihin sekä etäopetuksen ja opetuksen digipedagogisten käytäntöjen kehittämiseen. Hän on ollut mukana useissa koulutusvientiin liittyvissä hankkeissa sekä kieli- ja kulttuuritietoista opettajuutta ja opettajankoulutusta edistävissä hankkeissa.

– Haluan syventää ymmärrystä alueen historiasta, nykytilasta ja siitä, miten koulutusta ja opetusta järjestetään niin, että huomioidaan alueen erityisyydet ja oppijoiden tarpeet.

Parhaillaan Keskitalo toimii muun muassa Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa, jossa keskitytään saamen kielen etäopetuksen tutkimiseen ja kehittämiseen pienten lasten opetuksen kontekstissa (ADVOST lasten sananvalta ja toimijuus – sosiaalinen innovaatio pienten lasten osallisuuden tukemisessa). IPED Indigenous Pedagogy in Teacher Education -hankkeen työpajoissa on puolestaan pohdittu alkuperäiskansojen opettajainkoulutuksen nykytilaa ja haasteita.

Keskitalo on kotoisin Utsjoelta ja asuu nykyään Enontekiön Peltovuomassa.

Lisätietoja:
Pigga Keskitalo, pigga.keskitalo(at)ulapland.fi, +358 40 484 4153

Tutustu Pigga Keskitalon tutkijaprofiiliin