Kirkko_saamelaistyö_web.jpg
Kuva: Sara Kangas-Korhonen. Suomen evankelis-luterilainen kirkko.

Saamelaiset kirkossa -hanke vierailee Lapin yliopistolla

16.11.2023

Sämmiliih kirhoost – Sä'mmla ceerkvest – Sápmelaččat girkus – Saamelaiset kirkossa -hankkeen projektikoordinaattori, pastori Mari Valjakka vierailee Lapin yliopistolla 4.12. ja kertoo hankkeesta kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on jo vuosia työskennellyt saamelaisten sekä saamen kielten ja kulttuurin aseman vahvistamiseksi. Vuosien 2023–24 aikana tätä työtä jatketaan Sämmiliih kirhoost – Sä'mmla ceerkvest – Sápmelaččat girkus – Saamelaiset kirkossa -hankkeessa.

Hanke on osa saamelaisten ja kirkon välistä totuus- ja sovintoprosessia.

– Ennen kaikkea tavoitteenamme on pidemmällä aikavälillä purkaa jännitteitä saamelaisten ja kirkon välillä, kertoo hankkeen projektikoordinaattori, koltansaamelainen Mari Valjakka.

Hankkeen avulla halutaan lisätä ymmärrystä saamelaisten ja kirkon yhteisestä historiasta sekä tukea saamelaisten hengellistä elämää.

Valjakka on hankkeen ajan virkavapaalla saamelaispapin työstään. Hänen työpisteensä on Inarissa, mutta hanketyö kuljettaa ympäri Saamenmaata ja Suomea. Pitkät työmatkat selittyvät jäkälätason näkökulmalla, joka ohjaa vahvasti hankkeen toimintaa.

– On tärkeää, että saamelaiset tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi omissa kotiseurakunnissaan, ympäri Suomen. Siksi me jalkaudumme tapaamaan ihmisiä sekä saamelaisten kotiseutualueella että sen ulkopuolella.

– Haluamme tarjota yksilöille ja yhteisöille turvallisia tiloja, joissa voi käsitellä kirkkoon, uskoon ja uskontoon liittyviä kipeitäkin aiheita.

Valjakan vierailu Lapin yliopistolla on ensimmäinen kerta, kun hankkeessa jalkaudutaan keskustelutilaisuuteen yliopistolle. Vierailulle osallistuvat myös oppilaitospastori Jan Pohjonen ja Rovaniemen seurakunnan kirkkoherra Ilari Kinnunen. 

Mari_Valjakka_web_s.jpg
Mari Valjakka.

Illalla 4.12. klo 18 Mari Valjakka juontaa Rovaniemen kirkossa saamenkielisen Kauneimmat joululaulut -tilaisuuden.

Tapahtumatiedot:

Sämmiliih kirhoost – Sä'mmla ceerkvest – Sápmelaččat girkus – Saamelaiset kirkossa -hankkeen kahvittelutilaisuus
Paikka ja aika: Ravintola Fellin kabinetti, Lapin yliopisto (Yliopistonkatu 8, Rovaniemi) 4.12.2023 klo 14.

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Mari Valjakka
mari.valjakka(at)evl.fi
040 1833460

Oppilaitospastori Jan Pohjonen
jan.pohjonen(at)evl.fi
040 186 0223

Uutinen pohjoissaameksi