Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Shahnaj Begum.jpg
Shahnaj Begum. Kuva: Marko Junttila

Shahnaj Begumille Suomen Akatemian tutkijatohtorirahoitus

23.5.2022

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen 29 uudelle tutkijatohtorille. Lapin yliopistosta tutkijatohtorirahoituksen sai Shahnaj Begum tutkimuksellaan ”Ikäystävällisen ympäristön käsitteellistäminen: Suomessa asuvien ikääntyneiden ei-eurooppalaisten maahanmuuttajien näkökulma”. Rahoitus on 272 014 euroa, mikä on myönnetyistä rahoituksista suurin.

FT Shahnaj Begum työskentelee tutkijatohtorina sukupuolentutkimuksen yksikössä kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hän väitteli vuonna 2019 ikääntymisen ja sukupuolen sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden välisestä vuorovaikutuksesta Pohjoismaiden arktisella alueella.

Suomen Akatemia myönsi tutkijatohtorirahoituksen ajalle 1.9.2022–31.8.2025. Tutkimusprojektin tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten Aasian ja Afrikan maista Suomeen muuttaneet ikääntyneet ihmiset ymmärtävät ikäystävällisen ympäristön ja miten suomalainen lainsäädäntö ja ohjeistus ottavat huomioon maahanmuuttajien taustojen moninaisuuden.

– Ikäystävällisen ympäristön käsite kattaa sekä luontoympäristön, rakennetun että sosiaalisen ympäristön. Se tähtää tietoon, joka voimaannuttaa ikääntyneet ihmiset elämään itsenäisesti ja turvallisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai lähtömaasta, Begum kuvailee.

Osallistavan ikäystävällisen ympäristön teoriaa sovelletaan tutkimuksessa arvioimaan, mitä mahdollisuuksia ikääntyneillä maahanmuuttajilla on saada äänensä kuulluksi elämäntilanteensa parantamiseksi.

Projekti edistää yhteiskunnallista keskustelua poliittisista uudistuksista ja sosiaalisista innovaatioista paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Projektin tulokset mahdollistavat ikääntyneen väestön hyvinvointia edistävien elinympäristöjen kehittämisen.

Suomen Akatemia valitsi kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen alojen tutkijatohtoreiksi korkeatasoisia tieteellisen uransa alkuvaiheen tutkijoita.

– Toimikunta painotti tutkijatohtoreiden valinnassa hakemuksen korkeaa tieteellistä laatua ja hakijan pätevyyttä, tavoitteita kansainväliseen yhteistyöhön, akateemista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tieteen uudistumista, kerrotaan Suomen Akatemian tiedotteessa.

Lisätietoja

Shahnaj Begum, shahnaj.begum(at)ulapland.fi, +358 40 484 4122

Suomen Akatemian tiedote