Oikeustieteiden tiedekunnan uutiset
Uutinen, kuvituskuva 1

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston (SUE) pro gradu -apurahojen hakuaika käynnissä

1.12.2022

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto (SUE) sekä Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto solmivat keväällä 2020 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tukea Lapin ja Itä-Suomen alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin suuntautuvia pro gradu -tutkielmia. Syksyn apurahahaku on avoinna 1.12.2022–8.1.2023.

Yliopistot tekevät esivalinnan ja ehdottavat SUE:lle tuettavia pro gradu -aiheita kaksi kertaa vuodessa. Tuki on kullekin pro gradu -tutkielmalle 2 500 €, josta puolet maksetaan pro gradu -tutkielman tekijälle, kun SUE:n hallitus on hyväksynyt tutkielman tukemisen, ja puolet tiedekunnan hyväksyttyä tutkielman.

Oleellista on tutkimussuunnitelman laatu ja ambitiotaso. Lisäksi tutkielman tulee valmistua yliopistojen määrittämässä pro gradu -tutkielmien aikataulussa tutkimussuunnitelman hyväksymisestä.

Tutkielman tulee soveltua yhteen seuraavista kriteereistä:

  • Tutkielma liittyy Lapin tai Itä-Suomen alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin
  • Tutkielma liittyy Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymiseen tai vientiin
  • Tutkielma tehdään yritysyhteistyössä yhden tai useamman alueella toimivan, kansainvälistymistä tavoittelevan yrityksen kanssa TAI yhteistyössä alueella toimivan kansainvälistymistä edistävän tahon kanssa (esim. ELY tai Kauppakamarit).

Suunnitelmasta tulisi ilmetä tutkimuksen selkeä yhteys kansainväliseen liiketoimintaan. Lisäksi tutkimuksissa olisi hyvä olla uusia tai tuntemattomia (ei jo paljon tutkittuja) aiheita.

Tutkielman valmistuttua tutkimustulokset esitellään elinkeinolle, niistä tiedotetaan medialle sekä välitetään laajasti sosiaalisen median kautta yritysten ja elinkeinon käyttöön.

Kuinka apurahaa haetaan?

Lapin yliopiston osalta ehdotukset apurahan saajiksi pyydetään 8.1.2023 sähköpostitse koulutusvararehtorille [Satu.Uusiautti (at) ulapland.fi]. Ehdotuksen lähettää pro gradu -työn ohjaaja tarkistettuaan, että edellä mainitut ehdot täyttyvät. Ehdotukseen tarvitaan pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma (3–5 sivua) ja ohjaajan suositus. Opetuksen johto- ja kehittämistyöryhmä käsittelee hakemukset ja esittää apurahansaajaehdokkaat SUE:n hallitukselle 15.1.2023 mennessä.

Lisätietoja:

Koulutusvararehtori Satu Uusiautti, Satu.Uusiautti (at) ulapland.fi
SUE säätiön asiamies Jukka Salo, jukka.salo (at) kris-vasco.fi