Uutiset 2024
Uutinen, kuvituskuva 1

Törhösen väitöskirjatyön HTK-loukkausepäily etenee varsinaiseen tutkintaan

1.2.2024

Lauri Törhösen väitöskirjatyöhön liittyvän hyvän tieteellisen käytännön (HTK) esiselvityksen perusteella Lapin yliopiston rehtori on päättänyt käynnistää varsinaisen HTK-tutkinnan.

Lapin yliopisto vastaanotti marraskuussa 2023 kaksi Törhösen väitöskirjaprosessiin liittyvää hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyilmoitusta. Ilmoitukset liittyivät epäilyyn väitöskirjan tekijän, ohjaajien ja esitarkastajien piittaamattomuudesta sekä esitarkastajien esteellisyydestä. Ilmoitusten perusteella käynnistettiin HTK-prosessin mukainen esiselvitys.

Esiselvityksien perusteella yliopiston rehtori totesi, että HTK-loukkausta ei voida sulkea pois ja tilanne jää epäselväksi. Näin ollen rehtori päätti kummankin esitetyn loukkausepäilyn osalta, että asian tarkempi selvittäminen edellyttää HTK-prosessin mukaista varsinaista tutkintaa.

Rehtori nimittää seuraavaksi tutkintaryhmän tekemään varsinaista tutkintaa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistuksen mukaan ryhmässä on oltava edustettuna asianomaisen tieteenalan, juridiikan, HTK-ohjeen ja HTK-prosessin tuntemus sekä muu tarvittava asiantuntemus.

Tutkinta täytyy suorittaa kolmen kuukauden kuluessa toimeksiannosta, ja ryhmä tekee työstään loppuraportin. Tämän jälkeen rehtori päättää, onko HTK-loukkaus tapahtunut.

Lisätietoja:
Rehtori Antti Syväjärvi
p. 0400 606 244

Aiempi uutinen (15.1.2024): Törhösen väitöstyön HTK-esiselvitys valmistui – tutkinnasta päätetään tammikuun loppuun mennessä (ulapland.fi)