Uutiset 2024
Untangling People Flow -konsortiohanke
Untangling People Flow -hanke kokoontui hankkeen toteutusta käsittelevään työpajaan helmikuussa 2024. Kuvassa Andrew Rebeiro-Hargrave, Hanna Aaltonen, Taneli Selin, Timo Aarrevaara, Jari Karhu, Jyri Kivinen, Francisco Forns-Samso ja Pekka Pellinen. Kuva: Anne Raja-Hanhela

Tutkimus luo ratkaisuja ihmisvirtojen ymmärtämiseen ja hallintaan

19.2.2024

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta on mukana laajassa konsortiohankkeessa, jossa suunnitellaan, testataan ja analysoidaan digitaalisia ratkaisuja ihmisvirtojen hallintaan. Innovatiivinen tutkimus sijoittuu systeemiteorian alueelle.

Konsortiohankkeessa on mukana yliopistojen ja tutkimuslaitosten lisäksi suuria yrityksiä, kuten KONE ja FINAVIA. Hanke toteutetaan Business Finalandin kumppanuusrahoituksessa KONE Oyj:n Veturi-ekosysteemissä.

Laaja konsortiohanke toteuttaa Lapin korkeakouluyhteisöjen strategiaan kuuluvaa tulevaisuuden palvelujen ja etäisyyksien hallinnan painoaluetta. Hankkeessa hyödynnetään tekoälyä ihmisvirtojen tarkastelussa ja hallinnassa. Tuloksena on hiilineutraaleja ja energiatehokkaita ratkaisuja, jotka auttavat suunnittelemaan älykkäitä rakennuksia ja sujuvoittamaan arkea.

– Teemme empiiristä tutkimusta, jolla on yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Olemme ProSoc-tutkimusryhmässä keskittyneet tutkimaan sellaisia organisaatioita, joille on ominaista samanaikaisesti vahva regulaatio ja kilpailu koulutuksen, tiedon tai talouden markkinoilla. Fokuksemme ohjaa meidät hankkeisiin, jotka ylittävät monenlaisia rajoja tieteenalojen organisaatioiden ja asiantuntemuksen välillä, professori Timo Aarrevaara kuvailee.

– Juuri nyt kiinnostavimpia organisaatioita ovat lentokentät, joissa on mahdollista tuottaa näillä kriteereillä empiiriseen tutkimukseen perustuvaa uutta tietoa

Hankkeessa tehdään empiiristä tutkimusta Helsinki-Vantaan lentokentällä ja Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella. Lapin yliopiston osuudessa keskitytään ihmisvirtojen tarkasteluun lentokentällä.

– Sovellamme hankkeen partnereiden kanssa jonoteoriaa ja simulaatiomalleja, joissa tarkastellaan ihmisten lineaarista ja epälineaarista käyttäytymistä. Tutkimuksessa yhdistämme sisätilanavigoinnin lisätyn todellisuuden teknologiaan, Aarrevaara kertoo.

Dataa kerättäessä huomioidaan, että ihmisvirtaa mittaavat laitteet eivät kerää ihmisistä arkaluonteisia, yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittamia tietoja.

Uutta mahdollistava ja rakentava

Helmikuun alussa hankkeessa tutkijatohtorina aloittaneella Jyri Kivisellä on tohtorin tutkinto koneoppimisen alueelta Edinburghin yliopistosta ja diplomi-insinöörin tutkinto informaatiotekniikasta Teknillisestä korkeakoulusta. Hän on työskennellyt tekoälyn tutkimusryhmissä muun muassa Berkeleyn ja Montrealin yliopistoissa.

Kivisen monipuolista kokemusta ja osaamista tarvitaan, kun isosta datamäärästä tehdään mallinnusta, päätelmiä ja ehdotuksia, joilla voidaan parantaa olemassa olevia käytäntöjä. Kivisen mukaan laskennallisuudesta on hyötyä yliopistossa laajemminkin.

– Hankkeemme on uutta mahdollistava ja rakentava, ja olen erittäin mielelläni sitä tiimimme kanssa tekemässä. Laskennallisuutta tullaan tarvitsemaan myös muilla Lapin yliopiston fokusalueilla, kuten taiteessa, kasvatuksessa ja oikeustieteissä, Kivinen sanoo.

Kivinen ja Aarrevaara toivovat, että hankkeessa tuotettuja ratkaisuja voidaan hyödyntää jatkossa laajemmin älykkäissä rakennuksissa ja esimerkiksi juuri lentokentillä.

– Matkailun myötä myös Lapissa ihmis- ja liikennemäärät ovat sellaisia, että liikkumisen sujuvoittaminen edellyttää uudenlaisia ratkaisuja. Toivomme, että tämä hanke hyödyntää siten myös pohjoista.

 

Konsortiohanke: Untangling People Flow (2023–2026)

Untangling People Flow -konsortiohanke sai Business Finlandilta yhteensä kuuden miljoonan euron rahoituksen. Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto, ja mukana on monia yrityksiä ja tutkimustahoja. Hankkeessa tutkijat ja yritykset kehittävät digitaalisia ratkaisuja, jotka auttavat hallitsemaan ihmisvirtoja ja suunnittelemaan älykkäitä rakennuksia. Tavoitteena on helpottaa kaupungeissa liikkumista ja asumista.

Lisätietoja

Professori Timo Aarrevaara, 040 484 4267, timo.aarrevaara(at)ulapland.fi

Helsingin yliopiston englanninkielinen uutinen hankkeesta