Uutiset 2024
Liping Sun_press release_web.jpg
Liping Sun. Kuva: Zhen Wei.

Väitös: Digitaalisista peleistä apua alakoulun matematiikan perusopetukseen

22.2.2024

KM Liping Sun tarkastelee väitöstutkimuksessaan, miten digitaaliset pelit voivat tukea alakoulun matematiikan perusopetusta. Osana tutkimustaan Sun kehitti pedagogisen mallin, jota voi hyödyntää, kun suunnitellaan matematiikan perusopetukseen uusia ja innovatiivisia pedagogisia käytäntöjä.

Matematiikka on perusopetuksessa tärkeä aine. Se kehittää oppilaiden aritmeettisia taitoja, muun muassa kykyä loogisen päättelyyn ja erilaisiin laskemistehtäviin. Nämä ovat peruspilareita, joiden varaan myös tieteellinen ja teknologinen tieto rakentuvat.

Monille oppilaille matematiikka on yksi vaikeimmista aineista. Sen opiskelu ei aina motivoi, ja opettajien on toisinaan haastavaa saada oppilaita sitoutumaan matemaattiseen ajatteluun ja tehtäviin. KM Liping Sun perehtyi väitöstutkimuksessaan digitaalisiin peleihin perustuvaan matematiikan oppimiseen ja oppimisen tukemiseen. Hänen mukaansa tarvitsemme matematiikan perusopetukseen uusia ja oppilaita innostavia opetusmenetelmiä. Yksi mahdollisuus on lisätä digitaalisten pelien osuutta opetuksessa.

– Halusin selvittää, millainen toiminta lisää oppilaiden kiinnostusta matematiikan opiskelemiseen ja saa heidät sitoutumaan siihen. Olennaista on tarkastella myös sitä, miten opettajat voivat tukea matematiikan opiskelua, kun se tapahtuu digitaalista peliä pelaamalla, Sun kertoo.

Sunin tutkimus osoittaa, että digitaaliset pelit auttavat oppilaita motivoitumaan ja omaksumaan matemaattisia käsitteitä. Parhaimmillaan pelit voivat vahvistaa oppilaan kiinnittymistä opiskeltavaan aiheeseen taitojen, tietojen ja tunteiden tasolla.

Sun toteutti kaksi opetuskokeilua, joiden aikana oppilaat saivat pelata matematiikan tunnilla Wuzzit Trouble -nimistä peliä. Kokeilut toteutettiin Kiinassa: Pekingissä ja Shanghaissa.

Kolmivaiheinen malli: orientaatio, pelaaminen ja tavoiteodotukset

Tutkimustulostensa pohjalta Sun kehitti pedagogisen mallin digitaalisiin peleihin perustuvasta matematiikan oppimisesta. Malli kuvaa oppimisprosessia kolmen eri vaiheen kautta: ne ovat orientaatio, pelaaminen ja tavoiteodotukset.

– Malli ohjaa opettajia tukemaan eri tavoin oppilaita orientaatio- ja pelivaiheissa. Valitut toimenpiteet puolestaan vaikuttavat siihen, että tavoitevaiheessa oppilas voi kokea onnistumisia ja saavuttaa osaamistavoitteensa.

Sun muistuttaa, että digitaalisten pelien käyttö osana oppimisympäristöä edellyttää sekä opettajalta että oppilailta aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta.

Tutkimuksessa tuotettu teoreettinen ja pedagoginen perusta auttaa opettajia hyödyntämään digitaalisia pelejä opetuksessa ja oppimisessa. Myös opettajankoulutuksessa voidaan miettiä uusia ideoita pelipohjaisen pedagogiikan kehittämiseen.

Tulevaisuudessa Sun aikoo jatkaa mallin testaamista ja kehittämistä yhdessä matematiikan opettajien ja muiden kasvatusalan asiantuntijoiden kanssa.

– Tavoitteena on kartoittaa lisää erilaisia oppimisen tukemisen tapoja sekä laajentaa mallin hyödyntämistä muihin aineisiin ja opetustilanteisiin.

Tietoa väitöstilaisuudesta

KM Liping Sunin akateeminen väitöskirja Digital Game-Based Learning: Developing a Pedagogical Model for Primary Mathematics Education tarkastetaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 1. maaliskuuta 2024 kello 12 alkaen luentosalissa C193.

Vastaväittäjänä toimii professori Kristian Kiili Tampereen yliopistosta ja kustoksena apulaisprofessori Signe Siklander Oulun yliopistosta.

Väitöstilaisuus on englanninkielinen.

Väitöstä voi seurata etänä osoitteessa https://blogi.eoppimispalvelut.fi/ulapland2/

 Tietoa väittelijästä

Liping Sun valmistui Oulun yliopiston Learning, Education and Technology -maisteriohjelmasta vuonna 2014. Valmistumisensa jälkeen Sun työskenteli matematiikan opettajana ja avustavana opettajana kansainvälisessä koulussa Kiinassa.

Sun on työskennellyt tutkijana Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Media Education Hub -yksikössä vuosina 2018–2023. Hän on myös opettanut kansainvälisiä opiskelijoita ja koordinoinut mediakasvatuksen maisteriohjelmaa. Lisäksi Sun on työskennellyt tekoälyyn (AI in Learning) ja matemaattisten ohjelmien käyttötutkimukseen (Math Software Usage Research) liittyvissä projekteissa.

Lisätietoja

Sun Liping
sun.liping(at)ulapland.fi
044 474 4320

Tietoa julkaisusta

Liping Sun (2024) Digital Game-Based Learning: Developing a Pedagogical Model for Primary Mathematics Education. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 375. ISBN 978-952-337-413-3, ISSN 1796-6310. Lapin yliopisto, Rovaniemi.

Sähköisen julkaisun pysyvä osoite: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-413-3