Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK
Kasvatustieteiden tiedekunnan uutiset
 
Uutinen, kuvituskuva 1

Väitös: Suomalaisen ja saksalaisen ammattikoulutusjärjestelmän koulutusuudistuspuheiden analyysi osoittaa erilaisten toimijapositioiden ja -identiteettien yhtäläisyyksiä ja eroja

11.9.2020

YTT Jari Koivumaan kasvatustieteellisessä väitöskirjassa ”Kohti eurooppalaista osaamisperusteisuutta? Tutkimus suomalaisen ja saksalaisen ammattikoulutusjärjestelmän oppilaitostoimijoiden koulutusuudistuspuheista” analysoidaan syvällisesti ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden näkemyksiä toimintaympäristön muutoksesta ja ammatillisen koulutuksen uudistuksista. Tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia siihen, millä tavalla ja millaisilla sisällöillä ammatillista koulutusta olisi tulevaisuudessa kehitettävä. Lapin yliopisto kunnioittaa Jari Koivumaan muistoa julkaisemalla hänen väitöskirjansa postuumisti tiedekunnan määräämänä väitöspäivänä 11.9.2020.

Koulutusuudistuspuheiden analyysistä eväitä tulevaisuuden kehittämistyöhön

Eurooppalainen ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö on muuttunut, ja muutosta ovat leimanneet teknologian kehittyminen, markkinat, Euroopan yhdentyminen ja EU:n osaamisperusteisuuteen liittyvät ammatillisen koulutuksen uudistukset. Näiden ilmiöiden seurauksena eurooppalainen ammatillinen koulutus on monella tapaa läpikäynyt murroksen.

Koivumaa kuvailee työssään, miten eurooppalaisiin koulutuspoliittisiin tavoitteisiin kiinnittyviä uudistuksia on tuotettu paikallisella ja kansallisella tasolla. Hän tarkastelee, millä tavalla ammatillisen koulutuksen eri toimijat – Suomen Lapissa sekä Saksan Hessenissä ja Nordrhein-Westfalenissa – vastaavat eurooppalaisen toimintaympäristön muutokseen.

Tutkimus paljastaa, millaisia mahdollisuuksia ja haasteita ammatillisen koulutuksen uudistukseen toimijanäkökulmasta sisältyy. Tulokset ovat hyödynnettävissä myös lappilaisen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

– Jari Koivumaan monitieteinen väitöskirja on rohkea avaus, jossa analysoidaan eri toimijoiden näkemyksiä kriittisesti ja kattavasti. Tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä ammatillisen koulutuksen ja työn muutoksen tutkimuskentällä. Kunnioitamme Jarin työtä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, kiittävät väitöstutkimuksen ohjaajat Lapin yliopiston vararehtori, kasvatustieteen professori Satu Uusiautti ja sosiologian emeritusprofessori Asko Suikkanen.

Koivumaan tutkimus liittyy myös laajempaan eurooppalaiseen keskusteluun työn muutoksesta ja ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Kansainvälisellä tasolla tutkimus haastaa osaamisperusteisuuden tarkasteluun ja soveltamiseen eurooppalaisessa kontekstissa. Koivumaa tarjoaa uusia näkökulmia siihen, millä tavalla ja millaisilla sisällöillä ammatillista koulutusta olisi Euroopassa tulevaisuudessa kehitettävä.

Diskurssianalyysi paljastaa ammatillisen koulutuksen heikkouksia ja vahvuuksia

Koivumaan tutkimus edustaa diskurssianalyysiä, ja siinä vastataan kahteen laajaan kysymykseen. Millaisia diskursseja suomalaiset ja saksalaiset ammatillisen koulutuksen oppilaitostoimijat tuottavat työn muutoksesta ja ammatillisen koulutuksen uudistuksista eurooppalaisessa kontekstissa? Entä millaisia yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia on erilaisten oppilaitostoimijoiden tuottamissa ammatillisen koulutuksen uudistusdiskursseissa?

Koivumaa tarkastelee erilaisten toimijapositioiden ja -identiteettien työn muutosta ja ammatillisen koulutuksen uudistusta koskevien puhetapojen yhtäläisyyksiä ja eroja. Tältä pohjalta selviää, mitä ovat ne vahvuudet ja heikkoudet, joita eri puhetavoissa liitetään ammatilliseen koulutukseen ja sen uudistamiseen. Tutkimus auttaa myös ymmärtämään, millaisten roolien ja positioiden kautta johto, opettajat, opiskelijat ja työelämä ammatilliseen koulutukseen osallistuvat.

Analyysissä tarkastellaan, miten tutkittavaa ilmiötä koskevat merkityksenannot määrittävät ja muokkaavat niitä tuottavien toimijoiden identiteettejä ja positioita. Merkityksistä muodostuvat puhetavat perustuvat identiteetteihin ja niihin rooleihin, jotka merkityksenantajat kokevat omikseen. Samalla ne myös tuottavat ja muokkaavat uusia tulkintoja ja diskursseja työn muutoksesta ja ammatillisen koulutuksen uudistuksista.

Koivumaa haastatteli työssään yhteensä 59 lappilaista ja Saksan osavaltioiden ammatillisen koulutuksen toimijaa. Tutkimuksessa tarkastellaan koulutuksen uudistusten välistä suhdetta kolmella eri alueella, kahdessa erilaisessa koulutusjärjestelmässä ja kuudessa eri oppilaitoksessa.

Väitöskirjan julkaisemisella kunnioitetaan Jari Koivumaan muistoa

Koivumaa teki väitöstutkimustaan Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Lapin yliopisto kunnioittaa Jari Koivumaan muistoa julkaisemalla hänen väitöskirjansa postuumisti tiedekunnan määräämänä väitöspäivänä 11.9.2020. Väitöskirjan julkaiseminen oli myös Jari Koivumaan oma toive.

Väitöskirja hyväksyttiin julkaistavaksi Acta electronica Universitatis Lapponiensis -sarjassa.

Tietoja julkaisusta

Koivumaa, J. 2020. Kohti eurooppalaista osaamisperusteisuutta? Tutkimus suomalaisen ja saksalaisen ammattikoulutusjärjestelmän oppilaitostoimijoiden koulutusuudistuspuheista. Acta electronica Universitatis Lapponiensis 284.

Elektronisen väitöskirjan pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-221-4

Lisätietoja

Vararehtori, professori Satu Uusiautti, Satu.Uusiautti(at)ulapland.fi

Professori (emer.) Asko Suikkanen, Asko.Suikkanen(at)ulapland.fi