Esitykset tieteellisissä konferensseissa ja seminaareissa
Muulle yleisölle suunnatut esitykset ja kutsupuheenvuorot
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit ja ammattiyhteisöille suunnatut julkaisut
Medianäkyvyys
Yhteistyö European Seniors' Unionin (ESU) kanssa