Hankkeen tuloksista tiedottaminen
Opintokokonaisuuden sidosryhmätyöskentely