Kuvaus
Opintokokonaisuuden sisältö, tavoitteet ja kirjallisuus
Tarkempi kuvaus Lapin yliopiston ja Lapin AMK:n opintojaksosta